De Klassieke Academie voor Beeldende kunst in Groningen is een voortzetting van het onderwijs in de klassieke Europese traditie van de schilderkunst, gecombineerd met aandacht en ruimte voor persoonlijke expressie. Anders dan bij andere kunstacademies in Nederland wordt op basis van de Skill Based Art methode in de opbouw van de opleiding gestreefd naar de vereniging van negentiende- en twintigste eeuwse focuspunten in het kunstonderwijs.

Naast het onderwijzen van kunde en beheersing van fundamentele en voor de opleiding essentiële vaardigheden zoals anatomie, perspectief, kleurenleer en compositie; het goed leren waarnemen, construeren en vormgeven, geeft de Klassieke Academie tevens ruime aandacht aan het ontwikkelen van een eigen, persoonlijke expressiviteit. In de opleiding wordt de student niet in een richting geduwd, maar kiest hij of zij die zelf, op basis van wat aangeboden wordt door verschillende docenten die ieder hun eigen specifieke vakkennis overdragen.

De Klassieke Academie biedt particuliere beroepsopleidingen op HBO-niveau aan; namelijk een driejarige vakscholing en een tweejarige masterscholing. Optioneel is de basisscholing, een éénjarige vooropleiding. Het onderwijs wordt gegeven door kunstenaars uit het topsegment van het eigentijds Nederlands realisme. Je kunt alle lessen met één overnachting per week volgen: zie het jaarrooster.

Daarnaast hebben wij een rijk aanbod aan halfjaarlijkse cursussen, die toepasbaar zijn voor verdieping en verbreding van het eigen niveau, maar waar voldoende ruimte is voor individuele aandacht, zodat je er ook zonder voorkennis aan kunt deelnemen.
Ook is er de zomeracademie, voor wie zich een, twee of drie weken lang wil onderdompelen in intense en inspirerende lessen en genieten van de flow van een aantal dagen achter elkaar aan het werk zijn. De zomeracademie is zeer geschikt voor wie benieuwd is naar onze vakscholing, en daar alvast een voorproefje van wil nemen.