Organisatie

Stichting

De Klassieke Academie is een stichting en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02090757.

Het algemeen bestuur van de Klassieke Academie wordt gevormd door de docenten die op de Basis-, Vak- en Masterscholing lesgeven.

Het dagelijks bestuur is door het algemeen bestuur uit zijn midden gekozen.
Interim-voorzitter Leni Herenius
Secretaris Anuschka de Smidt
Penningmeester Gré Oussoren

De raad van advies adviseert het bestuur van de stichting gevraagd of ongevraagd.
Dennis Luiten (voorzitter)
Klaas Koops (secretaris)
Cynthia Heinen
Tjalling Dorhout Mees


Stafdocenten

Coördinatie en pr (ad interim) Leni Herenius
Financiën en zakelijk beheer Gré Oussoren
Basis- en vakscholing Anuschka de Smidt


Coördinator

Masterscholing Bouk Wierda


Organisator

Cursussen en onderwijsprojecten Xandra Donders


Vertrouwenspersoon

Mineke Gravers: vertrouwenspersoon@klassiekeacademie.nl


Ondersteuning

De organisatie wordt bijgestaan door drie diensten:

Administratieve/communicatieve dienst
Aletta de Boer en Harmke Hoekstra

Facilitaire dienst
Sander van Rijswijk, Jenny Pieke van der Veen, Bert Visser (Akerkhof 43-c)
Pieter Jan Kuiken, Paul de Vries (Paradijsvogelstraat 16)

Technische Dienst
Harrit de Blecourt, Auke de Vries


Beloningsbeleid

Bestuurders en leden van de raad van advies ontvangen geen beloning.
Stafdocenten, organisator en docenten sluiten jaarlijks een overeenkomst van opdracht met de Klassieke Academie af.
Medewerkers van de administratieve/communicatieve, facilitaire en technische dienst werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst.


Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

De Klassieke Academie heeft door middel van een audit bewezen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs te voldoen en staat dus ingeschreven in het Register Instellingen van het CRKBO. De registratie is vier jaar geldig, daarna wordt een nieuwe audit afgenomen.
In het Register docenten staan docenten van de Klassieke Academie ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor docenten.


Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ is als merk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.


Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Klassieke Academie is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast is een ANBI vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.


Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Standaardformulier hier te downloaden.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025 hier te downloaden.


Jaarrekening en jaarverslag

Jaarrekening 2019-2020 hier te downloaden.

Jaarverslag 2019-2020 hier te downloaden.