Organisatie

Stichting

De Klassieke Academie is een stichting en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02090757.

Het algemeen bestuur van de Klassieke Academie wordt gevormd door de docenten die op de Basis-, Vak- en Masterscholing lesgeven.

Het dagelijks bestuur is door het algemeen bestuur uit zijn midden gekozen.
Voorzitter Anuschka de Smidt
Secretaris Xandra Donders
Penningmeester Gré Oussoren

De raad van advies adviseert het bestuur van de stichting gevraagd of ongevraagd.
Leni Herenius-Hendriks (voorzitter)
Klaas Koops (secretaris)
Cynthia Heinen
Tjalling Dorhout Mees
Ferdinand de Grijs


Stafdocenten

Onderwijs, Basis- en Vakscholing Anuschka de Smidt
Masterscholing, onderwijsprojecten, cursussen en Zomeracademie Xandra Donders
Zakelijk beheer Gré Oussoren


Vertrouwenspersoon

Mineke Gravers: vertrouwenspersoon@klassiekeacademie.nl


Ondersteuning

De organisatie wordt bijgestaan door drie diensten:

Administratieve/communicatieve dienst
Aletta de Boer, Harmke Hoekstra

Facilitaire dienst
Bert Visser, Aletta Bosma (Akerkhof 43 c)
Pieter Jan Kuiken, Paul de Vries (Paradijsvogelstraat 16)

Technische Dienst
Auke de Vries, Joop Wijma


Beloningsbeleid

Bestuurders en leden van de raad van advies ontvangen geen beloning.
Stafdocenten, organisator en docenten sluiten jaarlijks een overeenkomst van opdracht met de Klassieke Academie af.
Medewerkers van de administratieve/communicatieve, facilitaire en technische dienst werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst.


Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

De Klassieke Academie heeft door middel van een audit bewezen aan de kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs te voldoen en staat dus ingeschreven in het Register Instellingen van het CRKBO. De registratie is vier jaar geldig, daarna wordt een nieuwe audit afgenomen.
In het Register docenten staan docenten van de Klassieke Academie ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor docenten.


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De Klassieke Academie heeft het lidmaatschap en het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding verkregen (NRTO), de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus en staat vermeld in het ledenregister.

 


Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ is als merk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.