Kosten opleidingen

Lesgelden

Je ontvangt een factuur na aanmelding, uiterlijk 15 augustus dient het lesgeld te worden overgemaakt. Indien nodig, is het mogelijk een betalingsregeling aan te vragen.

Basisscholing 2023-2024

Het lesgeld bedraagt € 815,-.

Vakscholing & Masterscholing 2023-2024

Het lesgeld bedraagt € 3.576,-.

Beurs of lening

Studiefinanciering is niet van toepassing. Studenten tot dertig jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden een beurs of lening aanvragen bij de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. Na het volgen van tenminste een jaar Vakscholing kun je bij ons een verzoek indienen om een aanbevelingsbrief voor je op te stellen.

STAP-Budget

Voor studenten Vak- en Masterscholing is het op dit moment mogelijk jaarlijks een STAP-budget van € 1.000,- aan te vragen. Na aanmelding ontvang je tijdig van de Klassieke Academie de meest recente informatie over welke stappen je wanneer moet zetten, want het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt regelmatig de regels.
LET OP: Het totale bedrag dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld, is niet toereikend om alle aanvragen voor een STAP-budget te honoreren. Op dit moment geldt dan ook het principe: OP=OP. Het is dus verstandig er rekening mee te houden dat je aanvraag voor een STAP-budget mogelijk niet wordt toegekend.