Kosten opleidingen

Lesgelden

Lesgelden van de opleidingen hebben alleen betrekking op het desbetreffende studiejaar. Het is niet mogelijk om bij een tussentijdse onderbreking delen van het lesgeld te reserveren voor eventuele toekomstige studiejaren. Je kunt wel een betalingsregeling aanvragen.

Basisscholing 2022-2023

Het lesgeld voor de Basisscholing bedraagt € 795,-.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92INGB0009672271 t.n.v. ‘STICHTING KLASSIEKE ACADEMIE’ te Groningen.

Vakscholing & Masterscholing 2022-2023

Het lesgeld voor de Vakscholing en Masterscholing bedraagt € 3.340,-.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92INGB0009672271 t.n.v. ‘STICHTING KLASSIEKE ACADEMIE’, te Groningen.
Als je hetzelfde studiejaar in twee opéénvolgende jaren volgt, bedraagt het lesgeld van het tweede jaar 50% van het voor dat jaar vastgestelde bedrag.

Beurs of lening

Studiefinanciering is niet van toepassing. Studenten tot dertig jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden een beurs of lening aanvragen bij de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. Na het volgen van tenminste een jaar Vakscholing kun je bij ons een verzoek indienen om een aanbevelingsbrief voor je op te stellen.