Vakscholing 1

Aanmelding en toelating

Je moet een toelatingsexamen afleggen voor Vakscholing 1. De data staan op onze pagina Agenda. Als je je uiterlijk begin juni voor aanvang aanmeldt, ben je er zeker van dat je wordt uitgenodigd voor een toelatingsexamen. Bij latere aanmelding kijken we of het nog mogelijk is om je in te plannen.

Een aantal weken voor het toelatingsexamen krijg je twee thuisopdrachten toegestuurd. Het toelatingsexamen bestaat uit het bespreken van de thuisopdrachten en het werk dat je meebrengt (inclusief schetsboeken). Jouw motivatie en ambities bespreken we natuurlijk ook. De toelatingscommissie bestaat uit docenten van Vakscholing 1 en 2.

Jaarlijks laten we maximaal 22 studenten toe. Kandidaten worden toegelaten op volgorde van het aantal punten dat op het toelatingsexamen is behaald. Wanneer je bent toegelaten, maar het maximum aantal studenten is bereikt, kom je op een wachtlijst. Je toelating blijft 1 jaar geldig.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen 2023-2024 Studiegids opleidingen 2024-2025

Programma

Vakscholing 1 duurt 10 maanden. Per week volg je op woensdag en donderdag vier praktijklessen van 2,5 uur en een theorieles van 1,5 uur. Daarnaast worden thuisopdrachten gegeven.

De accenten liggen op de basistechnieken: tekentechnieken, anatomie, compositie, expressie, vorm, toonwaarden en de suggestie van ruimte op het platte vlak. Daarnaast volg je lessen kunstgeschiedenis.

Een week rond de herfstvakantie en de meivakantie is gereserveerd voor projecten die gezamenlijk met de studenten van Vakscholing 2 en 3 worden uitgevoerd.

Beoordelingen

In een collectieve werkbespreking vindt na 15 lesweken een tussentijdse en na 30 lesweken een eindbeoordeling plaats. Je ontwikkelingsproces is hierbij een belangrijk element, maar weegt niet zwaarder dan de resultaten. In de studiegids is dit alles nader uitgewerkt.

Bij een positieve beoordeling ben je toelaatbaar tot Vakscholing 2.