ANBI

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Klassieke Academie is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast is een ANBI vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.


Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Standaardformulier hier te downloaden.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025 hier te downloaden.


Jaarrekening en jaarverslag

Jaarrekening 2020-2021 hier te downloaden.

Jaarverslag 2020-2021 hier te downloaden.