ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Klassieke Academie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan een ANBI mogen, onder voorwaarden, worden afgetrokken van de Inkomstenbelasting of winst (zie informatie op www.belastingdienst.nl). Daarnaast is een ANBI vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.


Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Standaardformulier hier te downloaden.


Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2025 hier te downloaden.


Jaarrekening en jaarverslag

Jaarrekening 2022-2023 hier te downloaden.

Jaarverslag 2022-2023 hier te downloaden.