Sponsoring

Wilt u de Academie ondersteunen? Dat kan!

De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst te Groningen is sinds 2005 het boegbeeld van klassiek-figuratieve kunst in Nederland. De Academie is een ongesubsidieerde opleiding, zonder winstoogmerk, gesticht en verzorgd door bevlogen kunstenaars. De Stichting Klassieke Academie is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Bijdragen en giften zijn daarmee, afhankelijk van de situatie, aftrekbaar en vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Particulieren en bedrijven kunnen de Academie of een of meer van haar studenten ondersteunen. Dat kan op de volgende manieren.

Vrienden

Vrienden zijn van groot belang voor de Academie. Vanaf haar start zorgen zij voor aanvullende financiële steun. U wordt al Vriend vanaf € 65 per jaar. Hogere bedragen zijn uiteraard welkom. Ook hieraan kunnen fiscale voordelen verbonden zijn.

De Academie betrekt Vrienden bij haar activiteiten. Zo ontvangt u bijvoorbeeld uitnodigingen voor open dagen, exposities met rondleidingen, atelierbezoeken of lezingen. U kunt aanwezig zijn bij de opening van de eindexamententoonstelling en wordt uitgenodigd voor social events als de nieuwjaarsborrel. Desgewenst kunnen we u informeren over of bemiddelen tussen u en bij de Academie afgestudeerde of betrokken kunstenaars voor aankopen of opdrachten (b.v. portretten).

Voor instellingen en bedrijven kunnen we op verzoek special events organiseren, zoals het tijdelijk aankleden van ontvangst- of congresruimten, het realiseren van groepsportretten van besturen of directies, het houden van lezingen over kunst of kunstgerelateerde onderwerpen en het leveren van illustratiemateriaal voor publicaties.

Aanmelden als Vriend

Mecenaat

Particulier mecenaat
U kunt een particulier mecenaat met het instituut aangaan. Dat is een financiële ondersteuning zonder tegenprestatie. Aan een meerjarige ondersteuning zijn fiscale voordelen verbonden.

Instellingsmecenaat
Ziet u als bedrijf, instelling of (semi-)particulier fonds het belang van kwalitatief hoogwaardige kunst en wilt u de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen deze verder te ontwikkelen, dan kan met u over een financiële ondersteuning een meerjarenovereenkomst worden gesloten. Ook hieraan zijn fiscale voordelen verbonden.

Ondersteuning studenten

Behalve naar de Klassieke Academie als instituut kan uw bijdrage ook specifiek gericht worden op de ondersteuning van een of meer student(en) naar keuze. Dit kan op twee manieren.

Adoptie
Aan een mecenaat kan de voorwaarde worden gekoppeld om een of meer studenten geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van het verschuldigd lesgeld. Een adoptie kan een enkele student gedurende diens hele studie betreffen, maar ook meerdere studenten voor kortere leerperioden.
De keuze van student(en) en de mate van vrijstelling geschiedt in overleg en met wederzijdse instemming. Daarvoor wordt een meerjarenovereenkomst getekend. Het fiscaal voordeel is hierop van toepassing.

Investering
Ook kunt u investeren in een student naar uw keuze. Bijvoorbeeld door bij te dragen in de studiekosten (lesgelden, materiaalkosten, e.d.). Hierover kunnen afspraken met de betreffende student worden gemaakt. Bijvoorbeeld over het verwerven van kunstwerken, die tijdens of na de studie zijn gemaakt of over een recht op eerste koop na afstuderen, enz. De rol van de Academie beperkt zich in dit geval tot bemiddelaar en adviseur. Op een dergelijke investering is het fiscaal voordeel niet van toepassing.

Sponsoring

U kunt de Academie ook ondersteunen met een vorm van tegenprestatie. In dat geval vervalt het belastingvoordeel. Dit kunt u doen door u aan te melden als:

Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor deelt u de grote ambitie van de Klassieke Academie, namelijk het opleiden van hooggekwalificeerde studenten op het gebied van de realistische kunst in Nederland. De hoofdsponsor en de Klassieke Academie versterken elkaar in hun missies waarbij educatie, maatschappelijke betrokkenheid en onderlinge verbondenheid de kern vormen van de gezamenlijke strategische doelstellingen. Als hoofdsponsor gaat u een relatie voor meerdere jaren aan met de Klassieke Academie.

Sponsor
Wilt u een periodieke sponsorbijdrage geven dan kan dat zonder meerjarenovereenkomst. Wel wordt uw bedrijfslogo opgenomen op de relatiepagina, in nieuwsbrieven en in al het publiciteitsmateriaal. Er geldt een gereduceerd tarief voor uw bedrijfspresentatie bij publieke manifestaties.

Adverteerder
De Klassieke Academie verspreidt 6 à 7 x een digitale nieuwsbrief. Wilt u daarin adverteren? Dat kan! Daarvoor gelden verschillende tarieven, afhankelijk of u met logo, met logo plus tekst of met logo, tekst en afbeelding wilt worden opgenomen. Ook adverteren in de eindexamencatalogus is mogelijk.

Portret of Groepsportret
De Masterstudenten maken onder begeleiding van een of meerdere docenten een portret of groepsportret. Dat kan een portret of familie-, vriendenclub- of raad van bestuurs-portret zijn. De studenten maken een schetsontwerp. De opdrachtgever kiest in overleg vervolgens het schetsontwerp uit en wordt betrokken bij de uitwerking.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor een van deze vormen van ondersteuning of heeft u vragen over de fiscale aftrekmogelijkheden, neem dan contact op met de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Klassieke Academie.

N.B. Voor alle vormen van ondersteuning geldt dat u wordt betrokken bij de activiteiten en manifestaties van de Academie, bijvoorbeeld bij open dagen, (eindexamen)exposities, lezingen, excursies en presentaties van masterlessen.