Vakscholing 3

Aanmelding en toelating

Je wordt definitief toegelaten als je het certificaat Vakscholing niveau 2 hebt behaald.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen 2022-2023 Studiegids opleidingen 2023-2024

Programma

De opleiding duurt 10 maanden. In Vakscholing 3 volg je per week op donderdag en vrijdag vier praktijklessen van 2,5 uur en een theorieles van 1,5 uur. Daarnaast worden thuisopdrachten gegeven.

In Vakscholing 3 ga je in verschillende technieken werken: gelaagd, primair, tonaal of met kleur. Je werkt onder meer met aquarel, pastel, acryl en olieverf. Het theorieprogramma bestaat uit lessen Kunstbeschouwing.

Een week rond de herfstvakantie en de meivakantie is gereserveerd voor projecten die gezamenlijk met de studenten van Vakscholing 1 en 2 worden uitgevoerd.

Beoordelingen

In een collectieve werkbespreking vindt na 15 lesweken een tussentijdse en na 30 lesweken een eindbeoordeling plaats. Je ontwikkelingsproces is hierbij een belangrijk element, maar weegt niet zwaarder dan de resultaten. In de studiegids is dit alles nader uitgewerkt.

Bij een positieve beoordeling ontvang je een certificaat Vakscholing niveau 3 en een getuigschrift Aankomend Beeldend Kunstenaar en ben je toelaatbaar tot de opleiding Masterscholing 1.