Kosten Zomeracademie

Zomeracademie 2022

Zomeracademie Introductie/proeverij Klassieke Academie: € 505,-
Zomeracademie Academisch model schilderen: € 545,-
Zomeracademie Academisch portret schilderen: € 545,-
Zomeracademie Grafiek: etsen en houtsnede (incl. materialen): € 565,-

Bij het volgen van twee of drie onderdelen van de Zomeracademie geldt een korting van 10% op het totaalbedrag.

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92INGB0009672271 t.n.v. ‘STICHTING KLASSIEKE ACADEMIE’ te Groningen.