Kosten Zomeracademie

Zomeracademie 2021

Zomeracademie Introductie/proeverij Klassieke Academie: € 495,-
Zomeracademie Academisch model schilderen: € 525,-
Zomeracademie Academisch portret schilderen: € 525,-
Zomeracademie Grafiek: etsen en houtsnede (incl. materialen): € 525,-

Bij het volgen van twee of drie onderdelen van de Zomeracademie geldt een korting van 10% op het totaalbedrag.

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92INGB0009672271 t.n.v. ‘STICHTING KLASSIEKE ACADEMIE’ te Groningen.