Vakscholing 2

Aanmelding en toelating

Je wordt definitief toegelaten als je eindbeoordeling Vakscholing 1 positief is.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen 2023-2024 Studiegids opleidingen 2024-2025

Programma

Vakscholing 2 duurt 10 maanden. In Vakscholing 2 volg je per week op maandag en dinsdag vier praktijklessen van 2,5 uur en een theorieles van 1,5 uur. In de 2e helft van het studiejaar komen daar lessen boetseren en grafische technieken bij. Daarnaast worden thuisopdrachten gegeven.

Je maakt een start met de schildertechnieken, eerst met een beperkt palet. Zowel model als stilleven en vrijer werk komt aan de orde. Je krijgt materialenkennis over en leert werken met diverse verfsoorten. Het programma wordt aangevuld met een introductie in model boetseren en grafische technieken (houtsnede, lithografie en etsen).

Een week rond de herfstvakantie en de meivakantie is gereserveerd voor projecten die gezamenlijk met de studenten van Vakscholing 1 en 3 worden uitgevoerd.

Beoordelingen

In een collectieve werkbespreking vindt na 15 lesweken een tussentijdse en na 30 lesweken een eindbeoordeling plaats. Je ontwikkelingsproces is hierbij een belangrijk element, maar weegt niet zwaarder dan de resultaten. In de studiegids is dit alles nader uitgewerkt.

Bij een positieve beoordeling ben je toelaatbaar tot Vakscholing 3.