Masterscholing 1

Aanmelding en toelating

Masterscholing 1 is alleen toegankelijk na het behalen van het certificaat Vakscholing niveau 3. Kandidaten van buiten de Klassieke Academie kunnen aan de eindwerkbespreking van Vakscholing 3 meedoen. Zij moeten hierbij aan een gelijkwaardig vaktechnisch niveau voldoen om te kunnen worden toegelaten.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen 2023-2024

Programma

De opleiding duurt 10 maanden. In Masterscholing 1 heb je je eigen lesprogramma samengesteld uit de aangeboden keuzevakken. De opleiding bestaat uit twee semesters, per semester worden de keuzevakken gekozen. Je kunt kiezen uit een aantal vakken met verschillende invalshoeken en specialisaties.

Daarnaast worden workshops Master aangeboden, deze worden gedurende een aantal dagen binnen een week gegeven.

Naast het volgen van lessen word je geacht je zelfstandig verder te ontwikkelen. Vlak na de start van de Masterscholing 1 kies je een begeleider.

Beoordelingen

In een collectieve werkbespreking vindt na 15 lesweken een tussentijdse en na 30 lesweken een eindbeoordeling plaats. Je ontwikkelingsproces is hierbij een belangrijk element, maar weegt niet zwaarder dan de resultaten. In de studiegids is dit alles nader uitgewerkt.

Bij een positieve beoordeling ontvang je een certificaat Masterscholing niveau 1 en ben je toelaatbaar tot de opleiding Masterscholing 2.