Masterscholing 1

Aanmelding en toelating

Masterscholing 1 is alleen toegankelijk na het behalen van het het getuigschrift Aankomend Beeldend Kunstenaar. Kandidaten van buiten de Klassieke Academie kunnen aan de eindwerkbespreking van Vakscholing 3 meedoen. Zij moeten hierbij aan een gelijkwaardig vaktechnisch niveau voldoen om te kunnen worden toegelaten.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen 2023-2024 Studiegids opleidingen 2024-2025

Programma

Masterscholing 1 duurt 10 maanden. In Masterscholing 1 heb je je eigen lesprogramma samengesteld uit de aangeboden keuzevakken. Het studiejaar bestaat uit twee semesters, per semester heb je de door jou gewenste lessen gekozen. Je kon kiezen uit een aantal vakken met verschillende invalshoeken en specialisaties.

Daarnaast worden workshops Master aangeboden, deze worden gedurende een aantal dagen binnen een week gegeven.

Naast het volgen van lessen word je geacht je zelfstandig verder te ontwikkelen. Vlak na de start van de Masterscholing 1 kies je een begeleider.

Beoordelingen

In een collectieve werkbespreking vindt na 15 lesweken een tussentijdse en na 30 lesweken een eindbeoordeling plaats. Je ontwikkelingsproces is hierbij een belangrijk element, maar weegt niet zwaarder dan de resultaten. In de studiegids is dit alles nader uitgewerkt.

Bij een positieve beoordeling ben je toelaatbaar tot Masterscholing 2.