Visie/Missie

Missie

Waar we voor staan
De missie van de Klassieke Academie is het, in de rijke Nederlandse figuratieve traditie, opleiden van eigentijdse beeldende kunstenaars door professionele docenten uit de beroepspraktijk. De Klassieke Academie biedt drie beroepsopleidingen aan: de Basis-, Vak- en Masterscholing.

Onderwijsvisie

Onze visie is dat de verbinding van klassieke, door de eeuwenoude traditie gevormde, vaardigheden met eigentijdse kennis, opvattingen en ideeën de beste wijze vormt om de missie tot een succes te maken.

Waar we voor gaan
Met behulp van zes kerncompetenties geven we onze onderwijsvisie gestalte:
– Tijdens het ontwikkelen van het vakmanschap verder aanscherpen van het unieke in elke student.
– Studenten zodanig prikkelen tot nieuwsgierigheid, dat dit leidt tot onderzoeken.
– Studenten op weg helpen die kunstenaar te worden, die zij/hij wil zijn.
– Samenwerking activeren en ondersteunen.
– De presentatie van het werk en zichzelf versterken.

De docenten bieden richtinggevende ondersteuning en persoonlijke ontwikkelingsruimte en treden steeds meer coachend op. Zij dragen er zorg voor dat het individuele talent en de motivatie, discipline en werkkracht leiden tot uiteenlopende profielen van studenten. De meeste studenten streven naar een (parttime) artistieke, professionele carrière na de Klassieke Academie. Een deel van de studenten ambieert dit niet, maar men wil wel professioneel kunnen werken.