Masterscholing 2

Aanmelding en toelating

Je wordt definitief toegelaten als je eindbeoordeling Masterscholing 1 positief is.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen 2023-2024 Studiegids opleidingen 2024-2025

Programma

Masterscholing 2 duurt 10 maanden. Net zoals in Masterscholing 1 heb je, uit de aangeboden keuzevakken, voor Masterscholing 2 je eigen lesprogramma samengesteld. Het studiejaar bestaat uit twee semesters, per semester heb je door jou gewenste lessen gekozen. Er kan worden gekozen uit een aantal vakken met verschillende invalshoeken en specialisaties. Naast de keuzevakken moet je het verplichte vak “Ondernemerschap in de kunst” volgen.

Daarnaast worden workshops Master aangeboden, deze worden gedurende een aantal dagen binnen een week gegeven.

Naast het volgen van lessen word je geacht je zelfstandig verder te ontwikkelen. Vlak na de start van de Masterscholing 2 kies je een examenbegeleider.

Beoordelingen

In oktober vindt de presentatie van je examenplan plaats. Eind januari, begin februari houd je een referaat met beeldpresentatie en presentatie van je werkstukken. Hierbij oordeelt de examencommissie of je het vertrouwen geeft dat je examenwaardig bent en wordt toegelaten tot het eindexamen.

Het eindexamen vindt eind juni plaats. Een geslaagde kandidaat krijgt het Klassieke Academie diploma Vrij Beeldend Kunstenaar uitgereikt en heeft het recht deel te nemen aan de eindexamenexpositie.