Masterscholing 2

Aanmelding en toelating

Je wordt definitief toegelaten als je het certificaat Masterscholing niveau 1 hebt behaald.

Het is verstandig je al eerder aan te melden, want als je je voor half april aanmeldt is het mogelijk ook al begin mei een aanvraag voor het STAP-budget in te dienen en niet alleen begin juli.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen

Programma

Net zoals in Masterscholing 1 heb je, uit de aangeboden keuzevakken, in Masterscholing 2 je eigen lesprogramma samengesteld. De opleiding bestaat uit twee semesters, per semester worden de keuzevakken gekozen. Je kunt kiezen uit een aantal vakken met verschillende invalshoeken en specialisaties. Naast de keuzevakken moet je het verplichte vak “Ondernemerschap in de kunst” volgen.

Daarnaast worden workshops Master aangeboden, deze worden gedurende een aantal dagen binnen een week gegeven.

Naast het volgen van lessen word je geacht je zelfstandig verder te ontwikkelen. Vlak na de start van de Masterscholing 2 kies je een examenbegeleider.

Beoordelingen

Na 15 lesweken vindt de preview plaats. Je legt je plan voor het eindexamen voor aan de hand van werkstukken, voorstudies, tekeningen en schetsen. Eind januari, begin februari houd je een referaat met beeldpresentatie. Zowel in de preview als in het referaat oordeelt de examencommissie of je het vertrouwen geeft dat je examenwaardig bent en wordt toegelaten tot het eindexamen.

Het eindexamen vindt eind juni plaats. Een geslaagde kandidaat heeft het recht deel te nemen aan de eindexamenexpositie.