Masterscholing 2

Aanmelding en toelating

Je wordt definitief toegelaten als je het certificaat Masterscholing niveau 1 hebt behaald.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen 2022-2023 Studiegids opleidingen 2023-2024

Programma

Net zoals in Masterscholing 1 heb je, uit de aangeboden keuzevakken, in Masterscholing 2 je eigen lesprogramma samengesteld. De opleiding bestaat uit twee semesters, per semester worden de keuzevakken gekozen. Je kunt kiezen uit een aantal vakken met verschillende invalshoeken en specialisaties. Naast de keuzevakken moet je het verplichte vak “Ondernemerschap in de kunst” volgen.

Daarnaast worden workshops Master aangeboden, deze worden gedurende een aantal dagen binnen een week gegeven.

Naast het volgen van lessen word je geacht je zelfstandig verder te ontwikkelen. Vlak na de start van de Masterscholing 2 kies je een examenbegeleider.

Beoordelingen

In oktober vindt de presentatie van je examenplan plaats. Eind januari, begin februari houd je een referaat met beeldpresentatie en presentatie van je werkstukken. Hierbij oordeelt de examencommissie of je het vertrouwen geeft dat je examenwaardig bent en wordt toegelaten tot het eindexamen.

Het eindexamen vindt eind juni plaats. Een geslaagde kandidaat heeft het recht deel te nemen aan de eindexamenexpositie.