Kosten cursussen

Studiejaar 2024-2025

Het lesgeld voor een cursus bedraagt € 535,- (zonder model) of € 575,- (met model) en voor de cursus Houtsnede € 575,- (inclusief materialen).

Bij het volgen van 2 of 3 cursussen in hetzelfde semester geldt een korting van 10% op het totaalbedrag; bij het volgen van 4 cursussen tegelijk is die korting 15%.

Alumni van de Klassieke Academie kunnen deelnemen met een korting van 25%.

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92INGB0009672271 t.n.v. ‘STICHTING KLASSIEKE ACADEMIE’ te Groningen.