Masterscholing

Tijdens de Masterscholing ligt de nadruk op de ontwikkeling van je individuele vaardigheden. Je wordt gestimuleerd om vanuit het ambacht naar je eigen ideeënwereld te werken en daarmee een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. Bij de Masterscholing gaat het er ook om inzicht te krijgen in de manier waarop de docenten van je keuzevakken zelf werken en vanuit de kennis en ervaring van die docenten feedback te krijgen op eigen werk. Tegelijkertijd word je voorbereid op de beroepspraktijk.

Aanmelding en toelating

De Masterscholing is alleen toegankelijk na een toelatingsexamen. Voor de studenten van de Vakscholing valt dit samen met de eindbeoordeling van het derde jaar. Kom je van buiten de Academie kun je aan deze beoordeling meedoen. Om toegelaten te worden tot de Masterscholing wordt dan een gelijkwaardig vaktechnisch niveau van je verwacht.

Aanmelden opleiding Kosten opleidingen Studiegids opleidingen

Programma

Gedurende de Masterscholing kun je zelf een lesprogramma samenstellen. Een studiejaar bestaat uit twee semesters, waarbinnen verschillende keuzevakken worden aangeboden. Je kunt kiezen uit een aantal vakken met verschillende artistieke invalshoeken en specialisaties. Je moet minimaal drie keuzevakken per jaar volgen. Daarnaast worden workshops Master aangeboden. Een workshop Master wordt gedurende een aantal dagen binnen een week gegeven.

Verder krijg je in het tweede jaar van de Masterscholing lessen Ondernemerschap in de kunst. Dit is een verplicht vak.

Naast het volgen van lessen word je geacht je zelfstandig verder te ontwikkelen. Gedurende de Masterscholing kies je per jaar een begeleider, in het tweede jaar is deze ook je examenbegeleider.

Beoordelingen

In het eerste jaar vindt na het eerste en tweede semester een collectieve werkbespreking plaats. Je ontwikkelingsproces speelt hierbij een grote rol. Er wordt van je verwacht dat je onderzoekt, verdiept en laat zien wat voor kunstenaar je wilt worden.

In het tweede jaar wordt na het eerste semester een preview gehouden, waarin wordt bekeken of je een kwalitatief goed plan hebt ontwikkeld om af te kunnen studeren.

De Masterscholing sluit je af met een eindexamen, dat bestaat uit een referaat en een presentatie. Of je kunt afstuderen, bepaalt de eindexamencommissie. Die commissie bestaat uit vier examenbegeleiders en een onafhankelijke voorzitter. Wanneer de commissie positief oordeelt, neem je deel aan de eindexamententoonstelling en krijg je je diploma.