Homepage

Masterlessen en Open Huizen

De Masterclass van Henk Helmantel wordt afgerond met een presentatie voor het publiek in een Open Huis op vrijdag 21 april, 15.00 uur, Akerkhof 43-c Groningen

In samenhang met de Rodin tentoonstelling in het Groninger museum organiseert de Klassieke Academie een Rodinproject voor schilder- en beeldhouwstudenten. Het project wordt afgerond met een Open Huis voor het publiek op zaterdag 22 april, vanaf 15.00 uur, Paradijsvogelstraat 16, Groningen

woensdag 24 mei is een Academiebrede schoolreis (met studenten, docenten en Vrienden) naar de tentoonstelling “In het hart van de renaissance” in het Rijksmuseum Twente

Van  dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni zijn er Masterlessen “In het hart van de renaissance” (in samenhang met de tentoonstelling in het Rijksmuseum Twente) op de Klassieke Academie. Dit wordt afgerond met een Open huis op vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur, Paradijsvogelstraat 16, Groningen

29 en 30 juni geeft The Fine Art Collective een Clinic olv Lennaert Koorman, Paradijsvogelstraat 16, Groningen

Het noorden van Nederland is uniek in Europa. Na de tweede wereldoorlog werd overal in het westen de klassieke scholingen in beeldende kunst afgeschaft, alleen in Groningen is die kennisoverdracht meer dan 70 jaar in stand gebleven. Hier vindt men tegenwoordig de grootste concentratie van klassiek geschoolde kunstenaars in Westeuropa.

De Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen beschikt dan ook over tientallen hooggekwalificeerde docenten.

Klassieke Academie voor  beeldende kunst® Groningen

Sinds 2005 leidt de Klassieke Academie aankomende kunstenaars op.
De kunstvakopleiding bestaat uit een vooropleiding of Basisscholing (facultatief), en een beroepsopleiding, ingedeeld in een 3-jarige Vakscholing  en een 2-jarige Masterscholing.
Daarnaast heeft de Klassieke Academie een Certificatenopleiding beeldhouwkunst en biedt zij verschillende Deelstudies schilderkunst, grafiek en beeldhouwkunst aan.
Voor de Vak- en Masterscholing schilderkunst, alsmede de Certificatenopleiding beeldhouwkunst gelden toelatingseisen. Voor de overige studies niet.

De lessen zijn gecomprimeerd binnen twee opeenvolgende lesdagen per studiejaar: wie van ver komt, kan alle lessen met één overnachting per week volgen.