Kosten

Lesgelden

De jaarlijkse lesgelden van de opleidingen en cursussen gelden alleen voor het desbetreffend studiejaar. Het is niet mogelijk om bij een tussentijdse onderbreking delen van het collegegeld te reserveren voor eventuele toekomstige studiejaren. Er is wel een betalingsregeling mogelijk.

Studiekosten als fiscale aftrekpost
De Klassieke Academie biedt beroepsopleidingen op HBO-niveau aan. De beroepsperspectieven zijn daarbij bovengemiddeld: ca 75% van de alumni weet zich blijvend op de kunstmarkt te manifesteren en profileren. In principe is het daarom mogelijk om studiekosten op te voeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.
Je dient daarvoor wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Om na te gaan of je voor aftrek in aanmerking komt verwijzen we je naar de website van de Belastingdienst.


Basisscholing 2021-2022

Het lesgeld voor de Basisscholing (30 lessen van 2,5 uur + 1 tussentijdse en 1 afrondende werkbespreking) bedraagt € 780,-.

Inschrijving voor de Basisscholing Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71 t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

Deelnemers per groep: tenminste 8 ten hoogste 22


Vakscholing & Masterscholing 2021-2022

Het lesgeld voor de Vakscholing en Masterscholing Klassieke Academie bedraagt € 3.280,-.

Inschrijving voor Vakscholing en Masterscholing Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

  • Bij studieverlenging (2e keer hetzelfde studiejaar): 1e jaar volledig, 2e jaar half lesgeld (€ 1640).
  • Bij studievertraging (2 jaar over één studiejaar doen) als bij studieverlenging: 1e jaar volledig, 2e jaar half lesgeld (€ 1640).
  • Langstudeerbonus (extra examenjaar) € 1640,-.

Beurs of lening

Studiefinanciering is niet van toepassing.
Studenten tot 30 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden een beurs of lening aanvragen bij de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. Na het volgen van een jaar Vakscholing kunnen studenten een aanbevelingsbrief bij de Klassieke Academie aanvragen.


Cursussen 2021-2022

(vanaf september 2021)

Lesgeld per semester van 15 lessen van van 2,5 uur + 1 werkbespreking:

  • cursus zonder model € 460,-
  • cursus met model € 500,-

Bij het volgen van 2 of 3 cursussen in hetzelfde semester geldt een korting van 10% op het totaalbedrag; bij het volgen van 4 cursussen tegelijk is die korting 15%.
Bij het volgen van 3 of 4 cursussen in twee opeenvolgende semesters geldt eveneens een korting van 10 % op het totaalbedrag; bij 5 of meer opeenvolgend is dat 15%.
Voltijdstudenten van de Klassieke Academie kunnen deelnemen aan de cursussen met een korting van 50%.
Leden van de Alumnivereniging van de Klassieke Academie AKKA kunnen deelnemen met een korting van 25% op het lesgeld.

Voor de cursus Grafische technieken geldt dat er een eigen bijdrage van € 40,- voor de materiaalkosten in rekening wordt gebracht.

Deelnemers: tenminste 8, ten hoogste 16 (bij grafiek 12).

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’ Groningen.


Zomeracademie 2021

  • 5-daagse Zomeracademie Schilderkunst Introductie/proeverij:  € 495,-
  • 5-daagse Zomeracademie Schilderkunst Academisch model schilderen:  € 525,-
  • 5-daagse Zomeracademie Schilderkunst Academisch portret schilderen: € 525,-
  • 5-daagse Zomeracademie Grafiek: etsen en houtsnede (incl. materialen):  € 525,-

Bij het volgen van 2 of 3 onderdelen van de Zomeracademie geldt een korting van 10% op het totaalbedrag.

Inschrijving voor de Zomeracademie vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.