Kosten

Lesgelden studiejaar 2018 – 2019

De jaarlijkse lesgelden van de opleidingen en cursussen zijn gerelateerd aan het wettelijk collegegeld en betreft alleen voor het huidige studiejaar. Het is niet mogelijk om bij een tussentijdse onderbreking delen van het collegegeld te reserveren voor eventuele toekomstige studiejaren. Er is wel een betalingsregeling mogelijk. De student schrijft zich elk jaar opnieuw in voor de opleiding.

Studiekosten als fiscale aftrekpost

De Klassieke Academie biedt een 5-jarige beroepsopleiding op HBO-niveau.
De beroepsperspectieven zijn daarbij bovengemiddeld: ca 75% van de alumni weet zich blijvend op de kunstmarkt te manifesteren en profileren.
In principe is het daarom mogelijk om studiekosten op te voeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

Je dient daarvoor wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Om na te gaan of je voor aftrek in aanmerking komt verwijzen we je door naar de belastingdienst. Klik hier voor meer informatie.


Beroepsopleidingen

Basisscholing Schilderkunst

Lesgeld voor de Vooropleiding = 30 lessen van 2,5 uur + 1 tussentijdse en 1 afrondende werkbespreking bedraagt € 725,-.

Inschrijving voor Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71 t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

Deelnemers per groep: tenminste 8 ten hoogste 18

Vakscholing & Masterscholing

Het lesgeld voor de Vakscholing is gebaseerd op het wettelijk collegegeld HBO vermeerderd met 50 %. Het wettelijk collegegeld voor 2017-2018 is € 2060,-. Voor de Vakscholing en Masterscholing Klassieke Academie wordt dit derhalve € 3090,-.

Inschrijving voor Vakscholing en Masterscholing Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

Inschrijving voor Beeldhouwkunst (certificatenopleiding en Masterscholing) vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL22 INGB 0001 1837 03  t.n.v. ‘Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst’ Groningen.

 • Bij studieverlenging (2e keer hetzelfde studiejaar) € 1545,-
 • Bij studievertraging (2 jaar over één studiejaar doen) als bij studieverlenging: 1e jaar volledig, 2e jaar half lesgeld.
 • Langstudeerbonus (extra examenjaar) € 1.545,-

Deelstudies 2017-’18

(vanaf januari 2018)

Introductiecursus

Lesgeld voor de Introductiecursus bedraagt voor 1 semester € 410,-.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’ Groningen.

Deelnemers: tenminste 8, ten hoogste 14

Deelstudies

Voor het studiejaar 2017 -2018 (1e semester) zijn er de volgende Deelstudies voor Schilderkunst:

2017-’18 1e semester: compositie, anatomisch model, modelschilderen, & kunstgeschiedenis.

Lesgeld per semester van 15 lessen van van 2,5 uur (kunstgeschiedenis 1,5 uur) + 1 of 2 werkbesprekingen:

  • 1 deelstudie: schilderen € 410,- / beeldhouwen € 490,- 
  • 2 deelstudies: schilderen € 738,- / beeldhouwen € 882,-
  • 3 deelstudies: schilderen € 1107,- / beeldhouwen € 1323,-
  • 4 deelstudies: schilderen € 1394,- / beeldhouwen € 1666,-
  • 5 deelstudies: schilderen € 1742,- / beeldhouwen € 2.082,-
  • deelstudie kunstgeschiedenis: € 280 (bij een combinatie binnen meerdere studies geldt het aantal praktijkstudies + kunstgeschiedenis)
  • Certificatenopleiding beeldhouwen (per studiejaar) € 3.009,-

Deelnemers: tenminste 8, ten hoogste 16 (bij grafiek 9)

Voltijdstudenten van de Klassieke Academie kunnen deelnemen aan de deelstudies met een korting van 50%. Leden van de Alumnivereniging van de Klassieke Academie kunnen deelnemen met een korting van 30% op het lesgeld.

Deelstudies 2018-’19

(vanaf september 2018)

Introductiecursus

Lesgeld voor de Introductiecursus bedraagt voor 1 semester € 425,-.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’ Groningen.

Deelnemers: tenminste 8, ten hoogste 14

Deelstudies

Voor het studiejaar 2018 -2019 (1e semester) zijn er de volgende Deelstudies voor Schilderkunst:

2017-’18 1e semester: compositie, anatomisch model, modelschilderen, & kunstgeschiedenis.

Lesgeld per semester van 15 lessen van van 2,5 uur (kunstgeschiedenis 1,5 uur) + 1 of 2 werkbesprekingen:

  • 1 deelstudie: schilderen € 425,- / beeldhouwen € 510,- 
  • 2 deelstudies: schilderen € 765,- / beeldhouwen € 918,-
  • 3 deelstudies: schilderen € 1147,- / beeldhouwen € 1376,-
  • 4 deelstudies: schilderen € 1445,- / beeldhouwen € 1734,-
  • 5 deelstudies: schilderen € 1806,- / beeldhouwen € 2.167,-
  • deelstudie kunstgeschiedenis: € 290 (bij een combinatie binnen meerdere studies geldt het aantal praktijkstudies + kunstgeschiedenis)
  • Certificatenopleiding beeldhouwen (per studiejaar) € 3.090,-

Deelnemers: tenminste 8, ten hoogste 16 (bij grafiek 9)

Voltijdstudenten van de Klassieke Academie kunnen deelnemen aan de deelstudies met een korting van 50%. Leden van de Alumnivereniging van de Klassieke Academie kunnen deelnemen met een korting van 30% op het lesgeld.

Beeldhouwen:

Beeldhouwen wordt niet langer als 3-jarige Vakscholing aangeboden, maar een tevoren afgesproken combinatie van deelstudies kan als certificatenopleiding per semester worden gevolgd.

Lesgeld voor de certificatenopleiding als volledig pakket is gebaseerd op het wettelijk collegegeld HBO vermeerderd met 50%.

Het wettelijk collegegeld voor 2017-2018 is € 2060,-. Voor de certificatenopleiding Klassieke Academie wordt dit derhalve € 3090,- per jaar = € 1545,- per semester.

Lesgeld van 15 praktijklessen lessen van 5 uur (hakken of modelleren), waarvan 2,5 uur begeleid en 2,5 werkplaatsuren + 2 werkbesprekingen:

Dit lesgeld betreft het volgen van 2 Deelstudies beeldhouwen plus anatomisch modeltekenen en kunstgeschiedenis.
Deelnemers per deelstudie tenminste 8, ten hoogste 15


Zomeracademie 2018

 • Vijfdaagse schildercursus (beginners) € 425,-
  • Van 25 t/m 29 juni 2018
 • Tiendaagse schildercursus (gevorderden) € 725,-
  • Van 2 t/m 13 juli 2018
 • Vijftiendaagse schildercursus € 925,-
  • Van 25 juni t/m 13 juli 2018
 • Vijfdaagse cursus grafiek (incl. materialen) € 475,-
  • Van 16 t/m 20 juli 2018
 • Vijfdaagse cursus beeldhouwen (incl. materialen) € 475,-
  • Van 16 t/m 20 juli 2018
 • Twintigdaagse zomercursus € 1.175,-
  • Van 25 juni t/m 20 juli 2018

Het is mogelijk om de vijftiendaagse zomercursus schilderkunst te vervolgen met een cursus grafiek òf beeldhouwen. Het lesgeld bedraagt dan € 1.175,-. (inbegrepen € 50,- collectieve materiaalkosten grafiek of beeldhouwen)

Inschrijving voor de Zomeracademie vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.


Beurzen

Studiefinanciering is niet van toepassing. Wel kan de Klassieke Academie bemiddelen voor jongere studenten tot 30 jaar bij enkele particuliere fondsen die, onder zekere voorwaarden, bereid zijn om beurzen of renteloze leningen te verstrekken. De aanvraag wordt door de student zelf gedaan. De Klassieke Academie schrijft een aanbevelingsbrief.


Restitutie

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Dit ter beoordeling van de directie.
Na de aanvang van de lessen vindt geen restitutie plaats.

Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste 14 dagen voor de aanvang van de lessen bekendgemaakt.