Kosten

Lesgelden

De jaarlijkse lesgelden van de opleidingen en cursussen gelden alleen voor het desbetreffend studiejaar. Het is niet mogelijk om bij een tussentijdse onderbreking delen van het collegegeld te reserveren voor eventuele toekomstige studiejaren. Er is wel een betalingsregeling mogelijk. De student schrijft zich elk jaar opnieuw in voor de opleiding.

Studiekosten als fiscale aftrekpost
De Klassieke Academie biedt een 5-jarige beroepsopleiding op HBO-niveau. De beroepsperspectieven zijn daarbij bovengemiddeld: ca 75% van de alumni weet zich blijvend op de kunstmarkt te manifesteren en profileren. In principe is het daarom mogelijk om studiekosten op te voeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.
Je dient daarvoor wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Om na te gaan of je voor aftrek in aanmerking komt verwijzen we je door naar de belastingdienst. Klik hier voor meer informatie Klik hier voor meer informatie.


Lesgelden studiejaar 2019 – 2020

Beroepsopleidingen

Basisscholing Schilderkunst

Lesgeld voor de Vooropleiding = 30 lessen van 2,5 uur + 1 tussentijdse en 1 afrondende werkbespreking bedraagt € 750,-.

Inschrijving voor de Basisscholing Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71 t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

Deelnemers per groep: tenminste 8 ten hoogste 22

Vakscholing & Masterscholing

Het lesgeld voor de Vakscholing en Masterscholing Klassieke Academie bedraagt € 3150,-.

Inschrijving voor Vakscholing en Masterscholing Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

 • Bij studieverlenging (2e keer hetzelfde studiejaar) € 1575,-
 • Bij studievertraging (2 jaar over één studiejaar doen) als bij studieverlenging: 1e jaar volledig, 2e jaar half lesgeld.
 • Langstudeerbonus (extra examenjaar) € 1.575,-

Cursussen 2019-2020

(vanaf september 2019)

Lesgeld per semester van 15 lessen van van 2,5 uur + 1 werkbespreking:

 • 1 cursus € 440,-
 • 2 cursussen € 790,-
 • 3 cursussen € 1190,-
 • 4 cursussen € 1495,-

Bij het volgen van 2 of 3 cursussen in hetzelfde semester geldt een korting van 10% op het totaalbedrag; bij het volgen van 4 cursussen tegelijk is die korting 15%.
Bij het volgen van 3 of 4 cursussen in twee opeenvolgende semesters geldt eveneens een korting van 10 % op het totaalbedrag; bij 5 of meer opeenvolgend is dat 15%.
Voltijdstudenten van de Klassieke Academie kunnen deelnemen aan de cursussen met een korting van 50%.
Leden van de Alumnivereniging van de Klassieke Academie AKKA kunnen deelnemen met een korting van 25% op het lesgeld.

Voor de cursus Grafische technieken geldt dat er een eigen bijdrage van € 40,- voor de materiaalkosten in rekening wordt gebracht.

Deelnemers: tenminste 8, ten hoogste 16 (bij grafiek 12).

Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’ Groningen.


Zomeracademie 2019

 • 5-daagse Zomeracademie schilderkunst – grondbeginselen:  € 435,-
 • 10-daagse Zomeracademie schilderkunst – verdieping:  € 745,-
 • 15-daagse Zomeracademie schilderkunst: € 950,-
 • 5-daagse Zomeracademie grafiek (incl. materialen):  € 480,-
 • 5-daagse Zomeracademie grafiek (incl. materialen) gecombineerd met 10-daagse Zomeracademie schilderkunst:  € 995,-

Inschrijving voor de Zomeracademie vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.


Beurzen

Studiefinanciering is niet van toepassing. Wel kan de Klassieke Academie bemiddelen voor jongere studenten tot 30 jaar bij enkele particuliere fondsen die, onder zekere voorwaarden, bereid zijn om beurzen of renteloze leningen te verstrekken. De aanvraag wordt door de student zelf gedaan. De Klassieke Academie schrijft een aanbevelingsbrief.


Restitutie

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Dit ter beoordeling van de directie.
Na de aanvang van de lessen vindt geen restitutie plaats.

Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats.