Organisatie

Stichting

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ bestaat uit een stichting:
De stichting Klassieke Academie (voor schilderkunst) KvK-nummer: 02090757 RSIN 8150.41.354
Het bestuur van de stichting valt samen met het collectief van docenten dat op de Academie lesgeeft.

Het dagelijks bestuur van de Stichting Klassieke Academie (voor schilderkunst):

Stefanie Horneman-Ottens (voorzitter, stafdocent beleid en documenten)
Gré Oussoren (penningmeester, stafdocent zakelijk beheer)
Bouk Wierda (secretaris, stafdocent onderwijs)

De stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Leden van de RvA zijn:

Leni Herenius (voorzitter)
Cynthia Heinen
Tjalling Dorhout Mees
Klaas Koops
Dennis Harmsen


Coördinator Basis- en Vakscholing

Anuschka de Smidt


Projectorganisatie

Xandra Donders projectorganisator cursussen en onderwijsprojecten


Ondersteuning

De organisatie wordt bijgestaan door vier diensten:

Administratieve dienst

Aletta de Boer secretariaat en studentenadministratie
Harmke Hoekstra

Communicatieve dienst

Harmke Hoekstra redactie website
Aletta de Boer pr en vormgeving
Edwin van Dijk systeembeheer

Facilitaire dienst

Jennie Pieke van der Veen, Bert Visser en Sander van Rijswijk Akerkhof 43-c
Pieter Jan Kuiken, Paul de Vries Paradijsvogelstraat 16

Technische dienst

Auke de Vries, Harrit De Blecourt


Vertrouwenspersoon

Mineke Schrijvers: vertrouwenspersoon@klassiekeacademie.nl


Beloningsbeleid

Bestuurders en leden van de Raad van Advies ontvangen generlei beloning voor bestuurlijk resp. adviserend werk.
Stafdocenten en docenten sluiten jaarlijks een overeenkomst van opdracht en worden gehonoreerd als freelancer.
Medewerkers van de facilitaire, administratieve, communicatieve en technische dienst werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst.


Beleidsplan

Het bestuur van de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen schrijft momenteel aan het nieuwe ‘Beleidsplan 2019-2023’. Download hier alvast het ‘Concept Beleidsplan 2019-2023’.


Jaarverslagen

Download hier de jaarrekening van 2019 – 2020 van de Klassieke Academie.

Download hier het jaarverslag van 2019 – 2020 van de Klassieke Academie.Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Lees hier de algemene voorwaarden

Lees hier de privacyverklaring

Lees hier de klachtenprocedure


Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Klassieke Academie is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit wil zeggen dat bijdragen en giften aftrekbaar zijn voor de belastingen. Als ANBI zijn wij ook vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. RSIN: 815041354
Bij een culturele ANBI zijn giften voor 125% (voor bedrijven 150%) fiscaal aftrekbaar.
Meer info: klik hier

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

De stichting Klassieke Academie schilderkunst staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Daarmee is de stichting o.a. niet BTW-plichtig.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

De ‘Klassieke Academie voor beeldende kunst®’ is als merk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)