Coronamaatregelen

Gevolgen coronamaatregelen voor workshops in juni/juli en Zomeracademie in juli

Iedereen neemt de basisregels in acht. Een mondkapje is verplicht bij het zich verplaatsen in het gebouw, als je op 1,5 meter afstand op je plaats zit, mag het mondkapje af.

Gevolgen coronamaatregelen voor cursussen die starten in september

Scenario 1: de overheid heeft de basisregels, zoals 1,5 meter afstand losgelaten. Het is dan mogelijk meer cursisten toe te laten. Cursisten op de wachtlijst krijgen hierover bericht.

Scenario 2: de overheid hanteert nog de basisregels, zoals 1,5 meter afstand. Iedereen neemt de basisregels in acht. Een mondkapje is verplicht bij het zich verplaatsen in het gebouw, als je op 1,5 meter afstand op je plaats zit, mag het mondkapje af.

Cursussen met model
Vanwege Corona is het lokaal ingericht op 6 werkplekken. Het is de bedoeling dat bij 7 of 8 deelnemers een roulatiesysteem in werking treedt. Dit betekent dat bij 7 deelnemers in onderling overleg vanaf les 2 steeds 1 cursist 1 maal per 6 weken geen les op locatie heeft, maar een thuisopdracht krijgt voor die week. In het geval van 8 deelnemers geldt dat 2 cursisten 1 maal per 4 weken geen les op locatie hebben, maar een thuisopdracht krijgen. Door op deze wijze de lessen te verdelen krijgt iedereen het maximale aantal ‘fysieke’ lessen waarbij de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd.

Mochten er meer dan 8 deelnemers zijn dan zal de ene helft van de groep de ene week les krijgen en de andere week de andere helft. Omdat de groepen tijdens de fysieke lessen maar klein zullen zijn, maximaal 6, krijgen de deelnemers meer aandacht en tijd van de docenten en zal er ook meer aandacht en tijd zijn om de thuisopdrachten, gemaakt in de week dat de helft van de groep geen les
op locatie heeft, te bespreken.

Deze cursussen gaan door bij minimaal 6 deelnemers, het maximale aantal is 12.

Cursussen zonder model
Aan de cursussen zonder model, zoals Realistisch tekenen, Fijnschilderen en de
Introductiecursus kunnen maximaal 10/11 personen meedoen.
Er wordt iedere week lesgegeven op locatie. Deze cursussen gaan door bij minimaal 6 deelnemers.

Scenario 3: Lockdown
Wij verwachten dat door de vaccinatie een lockdown niet meer zal moeten worden afgekondigd. Mocht er echter toch tot een lockdown worden besloten, dan worden de volgende financiële regels gehanteerd.

Cursus met model
0 gevolgde lessen: volledige restitutie
1-5 gevolgde lessen: 2/3 van het lesgeld wordt gerestitueerd
6-10 gevolgde lessen: 1/3 van het lesgeld wordt gerestitueerd

Cursus zonder model
Wanneer de docent in overleg met de cursisten met afstandsonderwijs een kwalitatief vergelijkbaar programma kan verzorgen, volgt geen restitutie.
Mocht geen kwalitatief vergelijkbaar programma kunnen worden verzorgd, zie cursus met model.

Gevolgen coronamaatregelen voor Basis-, Vak- en Masterscholing in studiejaar 2021-2022

Scenario 1: de overheid heeft de basisregels, zoals 1,5 meter afstand losgelaten.

Lessen vinden plaats in hele groepen.

Scenario 2: de overheid hanteert nog de basisregels. Iedereen neemt de basisregels in acht. Een mondkapje is verplicht bij het zich verplaatsen in het gebouw, als je op 1,5 meter afstand op je plaats zit, mag het mondkapje af.

Vanwege de afstandseis zullen groepen groter dan 11 studenten worden gesplitst. De ene week heeft de ene helft les op locatie en de andere week de andere. De docent geeft steeds een thuisopdracht mee, die de eerstvolgende keer op locatie wordt besproken. Ook wordt gebruik gemaakt van afstandsonderwijs.

Scenario 3: Lockdown
Wij verwachten dat door de vaccinatie een lockdown niet meer zal hoeven te worden afgekondigd. Mocht er echter toch tot een lockdown worden besloten, dan wordt met behulp van het programma Microsoft Teams door de docenten afstandsonderwijs verzorgd. Zodra de lockdown wordt beëindigd, wordt er weer op locatie lesgegeven.