Coronamaatregelen

UPDATE 13 JANUARI: Gisteravond heeft de overheid nieuwe COVID-maatregelen bekend gemaakt, met een lockdown-verlenging van drie weken.
We hadden gehoopt op enige versoepeling, maar we moeten nog even geduld hebben. Veiligheid voor ons allemaal staat immers voorop.
Dit betekent voor de Klassieke Academie dat de lessen tot 8 februari digitaal worden verzorgd.
De cursussen van het tweede semester gaan vanaf week 9 (1-6 maart) van start.

Algemene en gevolgen voor cursussen en Basisscholing staan hieronder vermeld.


Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Klassieke Academie een aantal maatregelen genomen en alternatieven voor het lesaanbod aangeboden. De meest recente informatie en mogelijke scenario’s zijn op deze pagina te vinden. Daarnaast worden onze docenten, studenten en cursisten per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe wijzigingen.

Alternatieven
Sinds de sluiting in het tweede semester 2019-2020, heeft de Klassieke Academie, als fysiek onderwijs niet is toegestaan, de studenten en cursisten een alternatief geboden in de vorm van online begeleiding door de docenten. Voor alle docenten en studenten zijn licenties aangeschaft voor Microsoft Teams. Dit programma is goed toepasbaar voor online lessen en al doende krijgt deze leeromgeving meer vorm.
In het schooljaar 2020-2021 worden er (gratis) extra facultatieve lessen aangeboden, voor zowel de Vak- als Masterscholing, waar studenten op kunnen inschrijven. Voor studenten die door heel specifieke omstandigheden geen gebruik kunnen maken van de geboden extra alternatieven bestaat de mogelijkheid om in overleg met het dagelijks bestuur maatwerk te bieden. Bij versoepelingen is de Academie weer geopend en wordt er op aangepaste wijze les gegeven. Deels op locatie en deels online.

Maatregelen
Wij vragen al onze docenten en studenten de voorgeschreven hygiënemaatregelen op te volgen. Deze worden verspreid via e-mail en hangen op de diverse locaties. Alle ruimtes waar studenten, docenten en medewerkers komen, zijn ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarbij is bijvoorbeeld rekening gehouden met voldoende onderlinge afstand.


Gevolgen coronamaatregelen voor cursussen

Scenario 1: RIVM-maatregelen

Cursussen met model

Boswijk
Vanwege corona is het lokaal ingericht op 6 werkplekken. Het is de bedoeling dat bij 7 of 8 deelnemers een roulatiesysteem in werking treedt. Dit betekent dat bij 7 deelnemers in onderling overleg vanaf les 2 steeds 1 cursist 1 maal per 6 weken geen les op locatie heeft maar een thuisopdracht krijgt voor die week. In het geval van 8 deelnemers geldt dat 2 cursisten 1 maal per 4 weken geen les op locatie hebben maar een thuisopdracht krijgen. Door op deze wijze de lessen te verdelen krijgt iedereen het maximale aantal ‘fysieke’ lessen waarbij de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd.

Mochten er meer dan 8 deelnemers zijn dan zal de ene helft van de groep de ene week les krijgen en de andere week de andere helft. Omdat de groepen tijdens de fysieke lessen maar klein zullen zijn, maximaal 6, krijgen de deelnemers meer aandacht en tijd van de docenten en zal er ook meer aandacht en tijd zijn om de thuisopdrachten, gemaakt in de week dat de helft van de groep geen les op locatie heeft, te bespreken.

Deze cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers, het maximale aantal is 12.

Duran
De groep wordt verdeeld over twee ruimtes zodat aan de RIVM-maatregelen voldaan kan worden. Dit betekent ook dat er elke week les is op locatie.

Deze cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers, het maximale aantal is 14.

Cursussen zonder model

Bij de cursussen zonder model (Realistisch tekenen, Fijnschilderen, Dieren schilderen en de Introductiecursus) wordt iedere week les gegeven op locatie.

Deze cursussen gaan door bij minimaal 6 deelnemers, het maximale aantal is 10-14.

Scenario 2: Lockdown

Bij een lockdown worden de volgende financiële regels gehanteerd:

Cursus met model

0 gevolgde lessen: volledige restitutie.
1-5 gevolgde lessen: 2/3 van het lesgeld wordt gerestitueerd.
6-10 gevolgde lessen: 1/3 van het lesgeld wordt gerestitueerd.

Cursus zonder model

Wanneer de docent in overleg met de cursisten met afstandsonderwijs een kwalitatief vergelijkbaar programma kan verzorgen volgt geen restitutie.
Zo niet, zie cursus met model.

Zo gauw de maatregelen niet meer van kracht zijn, gaan alle lessen weer wekelijks op locatie plaatsvinden met de hele groep.


Gevolgen coronamaatregelen voor Basisscholing

De Basisscholing vindt plaats op maandagochtend van 9.30 tot 12.00 en/of -maandagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur op locatie A-Kerkhof.
De Basisscholing gaat door als er minimaal negen aanmeldingen zijn. Het maximum is 22 deelnemers.

Vanwege de richtlijn van het RIVM om anderhalve meter afstand te bewaren zal de groep in tweeën gesplitst worden als er meer dan elf deelnemers zijn. De ene week heeft de ene helft les op locatie en de andere week de andere. De docent geeft steeds een thuisopdracht mee, die de eerstvolgende keer op locatie wordt besproken.

Mocht er opnieuw een totale lockdown worden afgekondigd door de overheid, dan wordt er op het vaste tijdstip van de les met behulp van het programma Microsoft Teams door de docenten afstandsonderwijs verzorgd.
Zo gauw de maatregel van het RIVM wordt ingetrokken, wordt er weer iedere week op locatie lesgegeven.