Coronamaatregelen

De lessen en begeleiding van de opleidingen van de Klassieke Academie worden vanaf vlak voor de kerstvakantie 2020 vanwege de landelijke lockdown digitaal verzorgd. De studenten kunnen hun vragen ruimschoots op diverse manieren kwijt.

De lessen kunnen weer live worden gegeven, zodra de rijksoverheid het hoger onderwijs hiervoor toestemming geeft. De studenten worden na elke persconferentie op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

Vanzelfsprekend houden wij ons bij het live lesgeven aan de voorgeschreven maatregelen. Deze hangen op de locaties. Ontsmettingsmiddel en mondkapjes zijn voorradig. Alle ruimtes waar les wordt gegeven zijn ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Als het nodig is, wordt met een roulatiesysteem gewerkt.

Workshops 2021, Zomeracademie 2021, start opleidingen en cursussen in 2021

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de verwachting uitgesproken dat rond 1 juli bij iedereen die gevaccineerd wil worden minstens één prik gezet is. Twee derde van deze groep mensen is dan volledig gevaccineerd.

Zoals het er nu uitziet zullen de huidige maatregelen in het tweede en derde kwartaal 2021 stap voor stap versoepeld worden.

Het Dagelijks Bestuur van de Klassieke Academie verwacht dat de lessen van de workshops (eind juni 2021), Zomeracademie (juli 2021), opleidingen en cursussen (start september 2021) alle weer live genoten kunnen worden.

Je kunt je gerust aanmelden voor een opleiding, workshop, cursus of Zomeracademie en betalen, zodat je ingeschreven staat. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn live lessen te geven, dan wordt er contact met je opgenomen en kun je ervoor kiezen je al betaalde les- of cursusgeld gerestitueerd te krijgen.