Vakscholing Schilderkunst

De overdracht van vakkennis, know-how en ambacht staat centraal in de Vakscholing. Je leert verschillende beeldende technieken en vaardigheden te beheersen. De opleiding duurt drie jaar. Je moet er toelatingsexamen voor doen. De gehele vakopleiding wordt afgesloten met een getuigschrift waarna je je kunt aanmelden voor de tweejarige Masterscholing, indien je hiervoor een positief advies hebt gekregen.

 Foto’s: Xandra Donders                                                                                                 


Aanmelding en toelating

Aanmelding voor de Vakscholing is mogelijk tot ca. 2 weken voor aanvang van de toelatingsexamens. Na aanmelding ontvang je thuisopdrachten, datum en tijdstip. Meld je aan via de rode knop ‘Aanmelden’. Als je je op tijd aanmeldt, ben je er zeker van dat je voor het toelatingsexamen wordt uitgenodigd. Bij latere aanmelding kijken we of het nog mogelijk is een toelatingsexamen in te plannen. De toelatingsexamens voor 2021-2022 vinden plaats op 24 en 25 juni.
Het toelatingsexamen bestaat uit het bespreken van je meegebrachte werk (inclusief schetsboeken!) en het resultaat van twee thuisopdrachten die je vooraf hebt gemaakt. Jouw motivatie en ambities bespreken we natuurlijk ook. De toelatingscommissie bestaat uit 3 docenten uit het eerste en tweede jaar van de opleiding.
Jaarlijks laten we maximaal 22 studenten toe. Wanneer dit maximum wordt overschreden kom je op een wachtlijst. 

Aanmelden opleiding Kosten Studiegids Opleidingen

Programma

Tijdens de Vakscholing leren onze docenten je in de loop van de jaren de geheimen van het klassieke schildersvak. In het eerste jaar ben je voornamelijk aan het tekenen en schilder je nog niet of nauwelijks. De accenten liggen op de basistechnieken: tekentechnieken (ook naar gipsmodel), anatomie, compositie, vorm, toonwaarden en de suggestie van ruimte op het platte vlak (plastiek en perspectief). Daarnaast krijg je een introductie in grafische technieken: hoogdruk, diepdruk en vlakdruk.
Het tweede jaar is een verdieping van en een vervolg op het eerste jaar. Je gaat dieper in op materiaalkennis en begint met schildertechnieken, waaronder kleurenleer en het schilderen met een beperkt palet.
In het derde jaar ga je in verschillende technieken werken (gelaagd, primair, tonaal of met kleur), onder meer met aquarel, pastel, acryl en olieverf. Vanaf het tweede jaar kun je, naast verplichte lessen, kiezen uit facultatieve vakken (anatomie, model, fijnschilderen, grafiek). Het theorieprogramma omvat kunstgeschiedenis (1e en 2e jaar) en kunstbeschouwing (3e jaar). D.m.v. het vak compositie en expressie in vakscholing 1, 2 en 3 geeft de Klassieke Academie tevens ruime aandacht aan het ontwikkelen van een eigen, persoonlijke expressiviteit.

Een week rond de herfstvakantie en rond de meivakantie is gereserveerd voor projecten en/of excursies, met o.a. gastdocenten, museumprojecten, e.d.


Lesaanbod

In de Vakscholing volg je per lesweek 4 praktijklessen van 2,5 uur en één theorieles van 1,5 uur. Daarnaast worden thuisopdrachten gegeven. De lessen vinden plaats op twee opeenvolgende dagen en staan per studiejaar vast. Kom je van ver, dan kun je toch alle lessen met één overnachting per week volgen. De nodige afspraken met werkgevers kun je lang van te voren maken.


Beoordelingen

Twee keer per jaar word je beoordeeld tijdens de werkbesprekingen van je werk uit het afgelopen semester. Het ontwikkelingsproces weegt bij de beoordeling zwaarder dan de getoonde resultaten. De tussentijdse beoordeling dient tot bijsturing, de jaarlijkse eindbeoordeling op de eindtermen van dat studiejaar. Deze eindtermen berusten op het kunnen samenvoegen van de verschillende lesgebieden. Dit in de vorm van een eindopdracht