Kosten

Lesgelden studiejaar 2017 – 2018

De jaarlijkse lesgelden van de opleidingen en cursussen zijn gerelateerd aan het wettelijk collegegeld en betreft alleen voor het huidige studiejaar. Het is niet mogelijk om bij een tussentijdse onderbreking delen van het collegegeld te reserveren voor eventuele toekomstige studiejaren. Er is wel een betalingsregeling mogelijk. De student schrijft zich elk jaar opnieuw in voor de opleiding.


Beroepsopleidingen

Basisscholing Schilderkunst

Lesgeld voor de Vooropleiding = 30 lessen van 2,5 uur + 1 tussentijdse en 1 afrondende werkbespreking bedraagt € 702,-.

Inschrijving voor Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71 t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

Deelnemers per groep: tenminste 8 ten hoogste 18

Vakscholing & Masterscholing

Het lesgeld voor de Vakscholing is gebaseerd op het wettelijk collegegeld HBO vermeerderd met 50 %. Het wettelijk collegegeld voor 2017-2018 is € 2006,-. Voor de Vakscholing en Masterscholing Klassieke Academie wordt dit derhalve € 3009,-.

Inschrijving voor Vakscholing en Masterscholing Schilderkunst vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.

Inschrijving voor Beeldhouwkunst (certificatenopleiding en Masterscholing) vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL22 INGB 0001 1837 03  t.n.v. ‘Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst’ Groningen.

 • Bij studieverlenging (2e keer hetzelfde studiejaar) € 1505,-
 • Bij studievertraging (2 jaar over één studiejaar doen) als bij studieverlenging: 1e jaar volledig, 2e jaar half lesgeld.
 • Langstudeerbonus (extra examenjaar) € 1.505,-

Deelstudies

(vanaf september 2017)

Masterclasses Jong Talent

Lesgeld voor de Masterclasses Jong Talent bedraagt voor 1 semester € 410,-. (januari-juni 2017 € 390) Bij voordracht door een docent beeldende vakken van een middelbare school is een korting van 25 % van toepassing. Het lesgeld bedraagt dan € 308,-.

(januari-juni 2017 € 292)

Voor 2 semesters, dus per jaar, bedragen de kosten € 702,- en bij voordracht door een docent € 526,-.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’ Groningen.

Deelnemers: tenminste 6, ten hoogste 14

Deelstudies

Voor het studiejaar 2016 – 2017 (2e semester)en 2017 -2018 (1e semester) zijn er de volgende Deelstudies voor Schilderkunst:

2016-’17 2e semester: ruimtelijke suggestie, elementaire tekentechnieken en -materialen, theorie en praktijk in schildermateriaal, realistisch stilleven, portretschilderen & grafische technieken,

2017-’18 1e semester: compositie, anatomisch model, modelschilderen, & kunstgeschiedenis.

Lesgeld per semester van 15 lessen van van 2,5 uur (kunstgeschiedenis 1,5 uur) + 1 of 2 werkbesprekingen:

  • 1 deelstudie: schilderen € 410,- / beeldhouwen € 490,- 
  • 2 deelstudies: schilderen € 738,- / beeldhouwen € 882,-
  • 3 deelstudies: schilderen € 1107,- / beeldhouwen € 1323,-
  • 4 deelstudies: schilderen € 1394,- / beeldhouwen € 1666,-
  • 5 deelstudies: schilderen € 1742,- / beeldhouwen € 2.082,-
  • deelstudie kunstgeschiedenis: € 280 (bij een combinatie binnen meerdere studies geldt het aantal praktijkstudies + kunstgeschiedenis)
  • Certificatenopleiding beeldhouwen (per studiejaar) € 3.009,-

Deelnemers: tenminste 6, ten hoogste 16 (bij grafiek 9)

Studenten van de Klassieke Academie kunnen deelnemen aan de deelstudies met een korting van 50%. Leden van de Alumnivereniging van de Klassieke Academie kunnen deelnemen met een korting van 30% op het lesgeld.

Beeldhouwen:

Beeldhouwen wordt niet langer als 3-jarige Vakscholing aangeboden, maar een tevoren afgesproken combinatie van deelstudies kan als certificatenopleiding per semester worden gevolgd.

Lesgeld voor de certificatenopleiding als volledig pakket is gebaseerd op het wettelijk collegegeld HBO vermeerderd met 50%.

Het wettelijk collegegeld voor 2017-2018 is € 2006,-. Voor de certificatenopleiding Klassieke Academie wordt dit derhalve € 3009,- per jaar = € 1504,50 per semester.

Lesgeld van 15 praktijklessen lessen van 5 uur (hakken of modelleren), waarvan 2,5 uur begeleid en 2,5 werkplaatsuren + 2 werkbesprekingen:

Dit lesgeld betreft het volgen van 2 Deelstudies beeldhouwen plus anatomisch modeltekenen en kunstgeschiedenis.
Deelnemers per deelstudie tenminste 6, ten hoogste 15

Postacademiale leergangen

De Klassieke Academie biedt de eigen alumni, afgestudeerden aan andere kunstacademies en in het algemeen gevestigde kunstenaars de mogelijkheid tot aanvullende cursussen van één dagdeel per week.

 • Postacademiaal tekenen, schilderen, grafiek, per jaar (externe studenten) € 702,-
 • Postacademiaal, tekenen, schilderen, grafiek, per semester (externe studenten) € 410,-
 • Postacademiaal, beeldhouwen, per semester (externe studenten) € 490,-

Inschrijving voor de persoonlijke studies of postacademiale leergangen vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.


Zomeracademie 2017

 • Vijfdaagse schildercursus (beginners) € 425,-
  • Van 26 juni t/m 30 juni 2017
 • Tiendaagse schildercursus (gevorderden) € 725,-
  • Van 3 juli t/m 14 juli 2017
 • Vijftiendaagse schildercursus € 925,-
  • Van 26 juni t/m 14 juli 2017
 • Vijfdaagse cursus grafiek (incl. materialen) € 475,-
  • Van 17 juli t/m 21 juli 2017
 • Vijfdaagse cursus beeldhouwen (incl. materialen) € 475,-
  • Van 17 juli t/m 21 juli 2017
 • Twintigdaagse zomercursus € 1.175,-
  • Van 26 juni t/m 21 juli 2017

Het is ook mogelijk om de vijftiendaagse zomercursus te vervolgen met een cursus grafiek òf beeldhouwen. Het lesgeld bedraagt dan € 1.175,-. (inbegrepen € 50,- collectieve materiaalkosten grafiek of beeldhouwen)

Inschrijving voor de Zomeracademie vindt plaats na ontvangst van het lesgeld op rekeningnummer NL92 INGB 0009 6722 71  t.n.v. ‘Klassieke Academie’, Groningen.


Beurzen

Studiefinanciering is niet van toepassing. Wel kan de Klassieke Academie bemiddelen voor jongere studenten tot 30 jaar bij enkele particuliere fondsen die, onder zekere voorwaarden, bereid zijn om beurzen of renteloze leningen te verstrekken. De aanvraag wordt door de student zelf gedaan. De Klassieke Academie schrijft een aanbevelingsbrief. Voorwaarden klik hier.


Restitutie

In geval van ziekte of  bijzondere  familieomstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Dit ter beoordeling van de directie.
Na de aanvang van de lessen vindt geen restitutie plaats.

Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats. Dit wordt tenminste 4 weken voor de aanvang van de lessen bekendgemaakt.