Reviews Studenten

Het lijkt een trend dat studenten van andere academies overstappen naar de Klassieke Academie. Waarom zij dit doen? Eén ding hebben de overstappende studenten gemeen: ze hebben behoefte aan een goede technische basis om te tekenen en te schilderen. En de praktische overweging dat je de lessen kunt volgen met slechts 1 overnachting speelt ook een rol. Twee studenten maakten kennis met de Academie via de Zomeracademie en gingen daarna door.

Inge Peeze, studente vakscholing 1: Inge had meerdere redenen om van academie te switchen. ‘Bij de Klassieke Academie is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en interesse in wie je bent, welke voortgang je maakt en wat je wil bereiken. Al in de selectie kun je je werk uitgebreid tonen en dit toelichten. Na een half jaar wordt de voortgang besproken met al jouw docenten. Je krijgt een beeld waar je staat en wat je leerpunten zijn voor de vervolgmaanden. Einde jaar is er overdracht naar de nieuwe docenten zodat ook zij weten waar je staat.Daarnaast is de gestructureerde opbouw van de lessen een pre. Er is samenhang tussen de verschillende vakken en regelmatige afstemming met docenten onderling. Het leerplan dat op de website staat is duidelijk en didactisch verantwoord. De expositie van de eindexamen kandidaten van de Masterscholing vond ik overtuigend. Het niveau lag hoger dan wat ik ken van andere academies. Praktisch gezien kun je volstaan met 1 overnachting. Ik heb via de Klassieke Academie een prima, betaalbaar onderkomen gevonden.’

 Kayla van der Schuit, studente vakscholing 1: Kayla was op zoek naar een academie waar ze de dingen kon leren die haar interesseren. ʽIk was altijd al geïnteresseerd in de klassieke kunst. Kunst waarvan je ziet dat de maker kennis heeft van anatomie, techniek, compositie. Bij de Klassieke Academie ligt de focus o.a. op deze aspecten, dat vergemakkelijkte de keuze om te switchen. Op mijn vorige academie werd ik breder opgeleid (meer materialen, 2D, 3D & 4D) terwijl ik mij liever wilde focussen op anatomie, teken- & schildertechnieken. De conceptuele, moderne stroming en het curriculum van de andere scholen kwamen niet overeen met mij als persoon. Hierdoor raakte ik mezelf en mijn motivatie kwijt.’
ʽVoor mij is het een droom die uitkomt. Elke dag leer ik veel nieuws, ik ben enorm gemotiveerd om me te verbeteren en me verder te verdiepen in de lesstof. De opleiding kost veel energie omdat je in twee dagen zoveel nieuwe informatie moet verwerken, maar je krijgt er nog meer energie voor terug omdat je je vooruitgang ziet.’

Ina van Berkum, studente vakscholing 1: Dat ze de lessen in slechts 1,5 dag kan volgen is voor Ina een reden geweest om over te stappen naar de Klassieke Academie. ʽEr is een methodische lesopbouw en de huiswerkbespreking vind ik positief. De lessen zijn inspirerend, je wordt uitgedaagd. Er is meer tijd en begeleiding voor de tekentechnieken. Meer bestudering van de anatomie. Het belangrijkste vind ik het gevoel dat ik een goede basis krijg en dat ik vrij ben om vanuit deze kennis mijn eigen beeldtaal te ontwikkelen. Hiernaar was ik op zoek en heb dit gevonden bij de Klassieke Academie. Door de lessen compositie en expressie ben ik me bewuster van het belang van een goede beeldopbouw. Als beginnend student heb je vertrouwen in je leerproces. Wanneer dit wordt ondersteund en gestimuleerd door een professioneel team docenten/kunstenaars zoals bij de KA dan ontstaan er magische momenten.’