STAP-budget

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-4-2022

De Klassieke Academie onderneemt alle stappen die nodig zijn om studenten in aanmerking te laten komen voor een aanvraag van een vergoeding via het STAP-budget. Voor informatie zie:
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

De Academie moet als opleider allerlei procedures doorlopen om in het scholingsregister geplaatst te kunnen worden. Pas daarna kunnen studenten, via bovenstaande site, een aanvraag voor de vergoeding indienen.

Via deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang. Daarnaast worden ingeschreven studenten per e-mail geïnformeerd. Wanneer studenten zelf in actie moeten komen, laten we dat op dezelfde wijze weten.

Onze eerste stap, het verkrijgen van het lidmaatschap van NRTO, een organisatie voor o.a. private onderwijsinstellingen, is gelukt. De Klassieke Academie voldoet aan de door de NRTO gestelde eisen.

Wij wachten nu op een onafhankelijk onderzoek door het CPION. Bij een positieve uitslag kan het keurmerk van NRTO worden aangevraagd. Hierna kan de aanvraag voor opname in het scholingsregister plaatsvinden. Procedures bij deze organisaties nemen veel tijd in beslag.

Wij verwachten dan ook niet eerder dan medio juli zover te zijn. Wij proberen het mogelijk te maken dat de studenten van de Academie op 1 november een aanvraag kunnen indienen voor het jaar 2022.