Lesportretten Schilderkunst

Werk van studenten van de basis-, vak- & masterscholing en cursus schilderkunst

Jan van der Kooi – Master 1 en 2

“Tekenen is belangrijker dan schilderen. Want de tekenkunst kan zonder de schilderkunst. De schilderkunst kan echter niet zonder de tekenkunst.”

Sam Drukker – Master 1 en 2

“De grootste opgave voor het kunstenaarschap is niet zo goed mogelijk worden, maar zo dicht mogelijk bij jezelf komen te staan.”

Henk Helmantel – Master 1 en 2

Rein Pol – Master 1 en 2

“Vroeger had ik van mijn academiedocenten meestal aan één woord genoeg, om weer een half jaar vooruit te kunnen. Ik hoop dat dat voor mijn studenten ook geldt.”

Ruud de Rode – Master 1 & 2 en Vakscholing 2

Het gaat bij mij niet om het naschilderen , maar om het verschilderen van de werkelijkheid.  Hopelijk zal dat leiden tot de expressie van het innerlijk van de maker; diens karakter: je weet niet wat je ziet!”

Svetlana Tartakovska – Master 1 en 2

In mijn les gaan we vooral leren kijken. Systematisch leg ik uit en demonstreer ik elke stap  in de technische aanpak om een goed schilderij te kunnen  maken.”

Paul Boswijk – Master 1 en 2/ cursus facultatief portret en model

“Als je goed naar de waarneming wilt schilderen moet je op 3 dingen goed letten. Dat zijn, in willekeurige volgorde; toonwaarden, toonwaarden, toonwaarden”.

Xandra Donders – Master 1 en 2/ Vakscholing 3

“Een schilder moet niet alleen schilderen wat hij voor zich ziet, maar ook wat hij in zichzelf waarneemt.”

Peter Hartwig – Master 1 en 2

“Techniek beheersen is een luxe, een handig middel om tot kunst te komen. Het is nooit een einddoel.”

Stijn Rietman – Master 1 en 2

“Wat ik mijn studenten wil meegeven is dat ze door hun schildersenthousiasme niet voorbij rennen aan het kleine, het fijne”.

Isabella Werkhoven – Master 1 en 2

“In mijn lessen leer ik ze de essentiële keuzes te maken die naar mijn idee mede tot goede schilderijen leiden, door hen zichzelf onder meer deze vragen te laten stellen: Wat wil ik maken? Wat wil ik ‘vertellen’ als schilder – met dit schilderij en hoe kan ik dat vervolgens, binnen mijn mogelijkheden, het beste vertalen in schilderwijze, techniek, kleur en formaat?”

Hans Parlevliet – Master 1 en 2

Onderscheiding is de kern van het kunstenaarschap.”

Randolph Algera – Muurschilderen Master 1

Groot kijken, groot werken, tot in de details.”

Robert van Deursen – Master 2

“In mijn lessen werken we aan het volgende: je creativiteit voor het maken van kunst combineren met je creativiteit voor het invullen van de 5 andere rollen die er binnen de beroepspraktijk van een professionele kunstenaar te vervullen zijn.”

Jantien de Boer – Vakscholing 3 / Master 1/ Portret in opdracht

“Begrijpen wat je ziet is belangrijk. Plezier hebben in het schilderen is essentieel.”

Riny Bus – Vakscholing 3

“Aquarel, studeren en weer loslaten, doordacht en toch spontaan, controle en toeval, laag over laag, nat in nat, raak.”

Keimpe van der Kooi – Vakscholing 3

Kleur is, vind ik , een eindeloos onderdeel van de schilderkunst waaraan veel plezier te beleven is.”

Bouk Wierda – Kunstbeschouwing Vakscholing 3

Het leren ‘zien’ van de dingen om je heen wordt bevorderd door zelf beeldend bezig te zijn én door kunstbeschouwing.”

Tom S. Hageman – Vakscholing 2

“Een kunstenaar creëert een werkelijkheid die overtuigender is dan de werkelijkheid.”

Piet Sebens – Vakscholing 2

“Bij mij in de de lessen staat goed leren kijken centraal; het bevragen van je onderwerp op licht/donker, kleur en vorm. Dit alles moet op den duur leiden tot een eigen vormgeving.”  

Anuschka de Smidt – Vakscholing 2

Materiaalkennis is veel meer dan de theorie alleen. Het gaat om toepassen, proberen en ervaren. Om dan opeens een verfsoort te ontdekken die bij je past. De lescombinatie met fijnschilderen biedt die ruimte. Klein en fijn, maar niet minder monumentaal. En altijd met liefde voor detail en stofuitdrukking.”

Ellen van der Vecht – Kunstgeschiedenis Vakscholing 1 en 2

“De wereld van de kunst in context, van de oudheid tot nu.”

Xandra Donders – Vakscholing 1

“Een schilder moet niet alleen schilderen wat hij voor zich ziet, maar ook wat hij in zichzelf waarneemt.”

Joost Doornik – Vakscholing 1

“In mijn lessen leer ik ze perspectief tekenen en de juiste opvatting over de ruimte om te zetten in het platte vlak. Daarnaast probeer ik mijn studenten ook de vrijheid mee te geven en alle situaties die ze te tegen komen te analyseren en weer te geven.”

Elvira Dik – Vakscholing 1

“Het goed kunnen weergeven van licht, donker en vele grijstonen daar tussenin, is de basis voor de mooiste en kleurigste schilderijen.”

Annelies Middel – Vakscholing 1

“Door vanuit de abstracte dynamische lijn een model te tekenen, ga je goed vormen, richtingen en vlakken zien en begrijpen. Ook een lichaam is niet meer dan een optelsom van richtingen, vlakken, gebogen en hoekige vormen.” 

Siemen Dijkstra – Grafiek Vakscholing 1

“De kleurenhoutsnede biedt studenten de mogelijkheid om gelaagd, met verschillende kleuren, toe te werken naar een eindresultaat. Het omgekeerde denkproces en het wegsnijden van de houtplaat vergen veel concentratie van de student: je kunt fouten vaak niet meer herstellen…”

Reinder Homan – Grafiek Vakscholing 1

“Na korte historische inleiding in de grafische technieken, gaan we met name aan de slag met de lijnets”.

Joost Doornik – 3-daagse workshop

“In mijn lessen leer ik ze perspectief tekenen en de juiste opvatting over de ruimte om te zetten in het platte vlak. Daarnaast probeer ik mijn studenten ook de vrijheid mee te geven en alle situaties die ze te tegen komen te analyseren en weer te geven.”

Tom S. Hageman – Cursus Tekentechnieken n.a.v. gipsmodellen

“Gipstekenen, de klassiek academische basis voor de schilderkunst.”

Esther Leuvenink – Cursus Tekentechnieken en Fijnschilderen

“Fijnschilderen:  fijnschilderen is voor diegenen die de taal van het detail horen en uit willen spreken. Tekentechnieken: tekentechnieken gaat over: tekenen dat wat je daadwerkelijk voor je ziet! (En niet wat je denkt dat je ziet!)”

Anne-Rixt Kuik – Cursus Portret Schilderen

“Schilderen is de waarneembare werkelijkheid terugbrengen naar raak geschilderde essentiële vormen.”

Rachel Dieraert – Cursus Bewegend Model

Marcel Duran – Cursus Portret en Model Schilderen

“Een onderscheid kunnen maken tussen de verschillende vormaspecten en toonwaarden is van essensieel belang om een goed gelijkend portret te kunnen schilderen.”

Bas Nijenhuis – Introductiecursus

“ Eerst noten leren spelen en dan pas muziek maken. De noten die we kraken in het eerste deel van de introcursus gaan over tonaliteit (licht en donker) en compositie ”.

Carolien van Olphen – Cursus portret- en modelschilderen n.a.v. het gekleurd model

“In mijn les ga je stap voor stap een model of portret opbouwen. Naast een persoonlijke begeleiding zal ik kleine demonstraties geven. Er zal aandacht voor vorm, toon en kleur zijn.“ 

Thijs Jansen – Cursus Vrij Realistisch schilderen

“Wat je zegt ben je zelf.”

Foto’s: Xandra Donders