Masterscholing

De Masterscholing is een tweejarige opleiding die volgt op de Vakscholing. In de Masterscholing breng je de geleerde vaardigheden en opgedane kennis in de praktijk. Je wordt gestimuleerd om vanuit je eigen ideeënwereld te schilderen om daarmee je persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen.


– Beeldmateriaal: werk van masterstudenten schilderkunst. Foto’s: Xandra Donders


Toelating

De Masterscholing is alleen toegankelijk na een toelatingsexamen. Voor de studenten van de Vakscholing valt dit samen met de eindbeoordeling van het 3e jaar. Kom je van buiten de academie dan kun je aan deze beoordeling meedoen waarbij een gelijkwaardig vaktechnisch niveau van je wordt verwacht.

Aanmelden Kosten Studiegids Schilderkunst


Programma

De lessen in de Masterscholing Schilderkunst bestaan uit een aantal keuzevakken met verschillende artistieke invalshoeken en specialisaties. Je kunt zelf een lesprogramma naar voorkeur samenstellen. Daarnaast kun je Masterclasses en facultatieve lessen volgen en deelnemen aan excursies en projecten. Je kiest voor deze twee jaar een begeleider, een Cicerone, die je persoonlijke en artistieke ontwikkeling in goede banen leidt.

De lessen in de Masterscholing Beeldhouwkunst bestaan uit (anatomisch) modeltekenen, reliëf, assembleren, keramische technieken, hakken en model boetseren. Daarnaast zijn er twee Masterclasses: ruimtelijk vormen naar idee, en mechanisch steenhouwen. Je kiest voor deze twee jaar een begeleider. Deze leidt je persoonlijke en artistieke ontwikkeling tijdens de Masterscholing in goede banen. Daarnaast zijn er facultatieve lessen en kun je deelnemen aan excursies en projecten.


Aanbod

De Masterscholing Schilderkunst bestaat uit acht keuzevakken, waarvan vijf verplicht, en drie Masterclasses. Elk keuzevak duurt een semester, een Masterclass een aantal dagen binnen een week. Deze vakken kun je over twee jaar uitspreiden. Daarnaast krijg je kunstbeschouwing en beroepsvoorbereiding. In het eerste jaar vindt na elk semester een werkbespreking plaats, in het tweede jaar wordt rond de kerstvakantie een preview gehouden waarin we bekijken of je over voldoende kwalitatief geschikte werken beschikt om deel te nemen aan de eindexamenexpositie.

Je werkt in de Masterscholing Beeldhouwkunst wekelijks 2,5 uur begeleid en 2,5 uur onbegeleid. Elk semester vindt er een werkbespreking plaats. De Masterscholing bestaat uit zes keuzevakken, waarvan vier verplicht, en een Masterclass. Deze vakken kun je over twee jaar verdelen. Daarnaast krijg je de vakken kunstbeschouwing en beroepsvoorbereiding en een aanvullend programma: ‘Kunst in Opdracht’.


Afstuderen

De Masterscholing sluit je af met een eindexamenpresentatie. Of je kunt afstuderen, bepaalt de eindexamencommissie. Die commissie is mede samengesteld uit een tweede begeleider, de examinator, die je dat jaar erbij mag kiezen. Tijdens het examen wordt je artistieke niveau beoordeeld. Wanneer de commissie positief oordeelt, krijg je het bijbehorende diploma. Het begin van je kunstenaarschap.

Aanmelden Kosten Studiegids Schilderkunst

 

– Beeldmateriaal: werk van masterstudenten beeldhouwkunst. Foto’s: Xandra Donders