Vrienden van de Academie

Particuliere instelling

De Klassieke Academie is een door kunstenaars opgerichte particuliere instelling. De inkomsten bestaan uit lesgelden, er wordt geen subsidie ontvangen.
Alle betrokken kunstenaars-docenten werken freelance en vormen tegelijk het stichtingsbestuur van de Academie. Zij worden bijgestaan door een betrokken team van vrijwilligers.

Bijdrage

Vrienden zijn van groot belang voor de academie. Zij zorgen met hun jaarlijkse bijdrage voor aanvullende ondersteuning, nodig voor extra voorzieningen, zoals onderwijsmateriaal, uitbreiding van bibliotheek of glyptotheek, excursies voor studenten, enz.
U kunt Vriend worden met een bijdrage vanaf € 65,- per jaar. Hogere bedragen zijn uiteraard welkom. Hiervoor is een aparte rekening opengesteld:
NL80 INGB 0001 2345 54 t.n.v. Stichting Klassieke Academie Groningen.
Vrienden ontvangen na ontvangst van de betaling een vriendenpas.

Betrokkenheid

De Academie betrekt de Vrienden bij haar activiteiten.
Zo ontvangen Vrienden:
• De nieuwsbrief Klassieke Berichten met informatie over de Klassieke Academie, haar initiatieven, studenten en docenten.
• Uitnodigingen voor open dagen, exposities eventueel met rondleidingen en overige te organiseren projecten zoals vermeld op de website onder Agenda.
• Uitnodigingen voor diverse manifestaties die vanuit de Academie worden georganiseerd, variërend van pop-up exposities tot internationale conferenties.
• Uitnodigingen voor bijzondere events als atelierbezoeken of lezingen, speciaal georganiseerd voor Vrienden.
• Uitnodigingen voor social events, zoals de opening van de eindexamententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel.
• Desgewenst kunnen we u informeren over of bemiddelen tussen u en bij de Academie afgestudeerde of betrokken kunstenaars voor aankopen of opdrachten (b.v. portretten).
• Voor instellingen en bedrijven kunnen we op verzoek special events organiseren, zoals het tijdelijk aankleden van ontvangst- of congresruimten, het realiseren van groepsportretten van besturen of directies, het houden van lezingen over kunst of kunstgerelateerde onderwerpen en het leveren van illustratiemateriaal voor publicaties.

ANBI

De Stichting Klassieke Academie is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat bijdragen en giften voor u voor de belastingen aftrekbaar zijn.
Als ANBI is de Academie ook vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02090757.

Aanmelden als vriend