Vrienden van de Academie

Particuliere instelling

De Klassieke Academie is een door kunstenaars opgerichte particuliere instelling. De inkomsten bestaan uit lesgelden, zij ontvangt geen subsidies.
Alle betrokken kunstenaars-docenten werken freelance en vormen tegelijk het stichtingsbestuur van de Academie. Zij worden bijgestaan door een betrokken team van vrijwilligers.

Aanmelden als vriend

Bijdrage

Vrienden zijn van groot belang voor de academie. Zij zorgen met hun jaarlijkse bijdrage voor aanvullende ondersteuning, nodig voor extra voorzieningen, zoals onderwijsmateriaal, uitbreiding van bibliotheek of glyptotheek, excursies voor studenten, enz.
U kunt Vriend worden met een bijdrage vanaf € 65,- per jaar. Hogere bedragen zijn uiteraard welkom. Hiervoor is een aparte rekening opengesteld:
NL80 INGB 0001 2345 54 t.n.v. Stichting Klassieke Academie Groningen.
Vrienden ontvangen na ontvangst van de betaling een vriendenpas.

ANBI

De Stichting Klassieke Academie is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat bijdragen en giften voor u voor de belastingen aftrekbaar zijn.
Als ANBI is de Academie ook vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02090757.

Betrokkenheid

De Academie betrekt de Vrienden bij haar activiteiten.
Zo ontvangen Vrienden:
• De nieuwsbrief Klassieke Berichten met informatie over de Klassieke Academie, haar initiatieven, studenten en docenten.
• Uitnodigingen voor open dagen, exposities eventueel met rondleidingen en overige te organiseren projecten zoals vermeld op de website onder Agenda.
• Uitnodigingen voor diverse manifestaties die vanuit de Academie worden georganiseerd, variërend van pop-up exposities tot internationale conferenties.
• Uitnodigingen voor bijzondere events als atelierbezoeken of lezingen, speciaal georganiseerd voor Vrienden.
• Uitnodigingen voor social events, zoals de opening van de eindexamententoonstelling en de Nieuwjaarsborrel.
• Desgewenst kunnen we u informeren over of bemiddelen tussen u en bij de Academie afgestudeerde of betrokken kunstenaars voor aankopen of opdrachten (b.v. portretten).
• Voor instellingen en bedrijven kunnen we op verzoek special events organiseren, zoals het tijdelijk aankleden van ontvangst- of congresruimten, het realiseren van groepsportretten van besturen of directies, het houden van lezingen over kunst of kunstgerelateerde onderwerpen en het leveren van illustratiemateriaal voor publicaties.

Aanmelden als vriend

The Classical Academy was founded by artists. The aim was and is idealistic: the relaying of existing knowledge to new generations. The traditional skills were threatened with extinction because in mainstream art education, knowledge is subordinated to artistic principles as concept and meaning.

Private institution

The Classical Academy is a private institution, doesn’t receive subsidies and survives solely on the study fees. All the artists/teachers involved work freelance and form at the same time the foundation board that manages the Academy. They are supported by a strong and committed team of volunteers.

Friends of the Classical Academy

The Friends of the Classical Academy are led by a committee.

The committee is involved with extending the circle of Friends and initiating activities and events.

In return the Classical Academy offers its circle of friends:

·        bimonthly digital newsletter and twice a year its analogue periodic ‘Classic posts’;

  • Invitations for events/exhibitions in the ‘Kunstlievend genootschap Pictura’;
  • Other events where the Classical Academy is involved;
  • The opportunity to attend lessons on art appreciation;
  • Lectures by teachers/ artists;
  • Studio visits with artists at the Academy;
  • Introductions to students who are in their graduation phase.

The annual contribution of the ‘Friends’ ensures extra support for additional features, such as educational material, library expansion or lapidary, excursions for students, etc.

Become a Friend

You can become a Friend from € 65,- per year (higher amounts are always welcome). For this a separate account has been opened: NL 80 INGB 0001 2345 54 to ‘Stichting Klassieke Academie, Groningen’.

ANBI

The Foundation Classical Academy is recognized by the tax as ANBI (Public Benefit Organization). This means that donations and gifts are tax deductible. As ANBI we are also exempt for payment of gift and inheritance tax. The Foundation is registered in the Commercial Register under number: 02090757

Taxman

The Gifting Law makes gifts to cultural institutions (identified by the tax authorities), such as the ANBI extra attractive. There is a nationwide campaign to bring culture to the forefront. You can find more information the website: www.daargeefjeom.nl.
With a gift you can deduct an extra 25% extra (for companies even 50%) when you arrange this in advance.

Adopting a student

There are funds that are willing to help students.
Some are foundations, others private of originating from assets.
Support is possible for little investment; by for example, making a small amount available annually to pay for tuition, or buy an artwork in advance of graduation.
In such a way you can support a student for three to five years with financial benefit to yourself.
Also, as a donor you are not only supporting the Classical Academy, but are investing in the future artistic career of a student.
Also want to adopt a student? Please contact: info@klassiekeacademie.nl