Support

De Klassieke Academie voor beeldende kunst te Groningen is sinds 2005 uitgegroeid tot het boegbeeld van klassiek-figuratieve kunst in Nederland. Een vorm van kunst die momenteel wereldwijd met een wederopstanding bezig is.

De Klassieke Academie is een ongesubsidieerde opleiding, zonder winstoogmerk, gesticht en gedreven  door bevlogen kunstenaars. Ze is daarom erkend als culturele ANBI.

Bedrijven, zowel als particulieren kunnen hetzij de Academie, hetzij een of meer van haar studenten ondersteunen en wel op verschillende manieren.

Ondersteuning van de Klassieke Academie

Er zijn verschillende varianten van ondersteuning mogelijk:

Mecenaat

Mecenaat is een vorm van ondersteuning waarbij geen tegenprestatie wordt verwacht. Wel wordt u nader betrokken bij de activiteiten en publieke manifestaties van de Klassieke Academie, bijv door uitnodigingen voor exposities, lezingen, excursies, presentaties van masterlessen, enz.
Ook is er bij langdurige ondersteuning sprake van fiscaal voordeel.

Mecenas
Hierbij wordt onder meer gedacht aan bedrijven die het belang inzien van kwalitatief hoogwaardige kunst en die de maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen deze verder te doen ontwikkelen. Hetzelfde geldt uiteraard voor particuliere en semi-particuliere fondsen.
Bijdragen worden gegeven volgens nadere afspraak en met schriftelijke meerjarenovereenkomst.

Vrienden
De Klassieke Academie steunt van meet af aan op de betrokkenheid van tal van -particuliere- vrienden. U wordt al vriend vanaf € 65 per jaar.

Sponsoring

U kunt ook ondersteunen met een vorm van tegenprestatie. Dan vervalt echter het belastingvoordeel. Bijvoorbeeld als:

Hoofdsponsor
Bijdrage boven € 10.000 per jaar volgens meerjarenovereenkomst. Met vermelding van bedrijfslogo op homepage, relatiepagina, eindexamencatalogus, nieuwsbrieven en al het publiciteitsmateriaal. Mogelijkheid tot gratis bedrijfspresentatie bij publieke manifestaties.
Overigens betrokkenheid als bij Mecenaat.

Sponsor
Bijdrage van 1.000 tot € 10.000 per jaar zonder meerjarenovereenkomst. Met vermelding van bedrijfslogo op relatiepagina, nieuwsbrieven en al het publiciteitsmateriaal. Gereduceerd tarief bij bedrijfspresentatie bij publieke manifestaties.
Overigens betrokkenheid als bij Mecenaat.

Adverteerder
De Klassieke Academie verspreidt 6 x per jaar een digitale en 1 x een papieren nieuwsbrief. Adverteren is mogelijk met logo, met logo + tekst en met logo + tekst + afbeelding ( verschillende tarieven). Ook adverteren in de eindexamencatalogus is een mogelijkheid. Voor tarieven kan men contact opnemen met het zakelijk beheer, admin@klassiekeacademie.nl
Overigens betrokkenheid als bij Mecenaat.

Ondersteuning van studenten

Behalve naar de Klassieke Academie als instituut kan uw bijdrage ook specifiek gericht worden op de ondersteuning van een of meer student(en) naar uw keuze. Dit kan op twee manieren:

Adoptie
Aan het Mecenaat kan naar de Academie de voorwaarde worden gekoppeld om een of meer studenten geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van het verschuldigd lesgeld. De keuze van student(en), zowel als de mate van vrijstelling dient te geschieden in goed overleg en met wederzijdse instemming tussen Mecenas en Academie en vindt plaats op basis van een meerjarenovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst kan een enkele student gedurende diens hele studieperiode betreffen, maar ook meerdere verschillende achtereen.
Hier blijft het fiscaal voordeel intact.

Investering
Ook is het mogelijk om rechtstreeks te investeren in een student naar keuze. Bijvoorbeeld door bij te dragen in de studiekosten (lesgelden, materiaalkosten, e.d). Hierover kunnen allerlei afspraken met de student in kwestie worden gemaakt, zoals een tegenprestatie in natura (kunstwerken tijdens of na de studie gemaakt), of recht op eerste  koop na het afstuderen, enz. De rol van de Klassieke Academie beperkt zich hier tot (gratis) bemiddelaar en adviseur.
Er is daarbij geen sprake van fiscaal voordeel.