Masterscholing

De Masterscholing is een tweejarige opleiding die volgt op de Vakscholing, waar je je voor kunt aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. Bij de Masterscholing gaat het er ook om inzicht te krijgen in de manier waarop de desbetreffende docent zelf werkt en vanuit de kennis en ervaring van de docent feedback te krijgen op eigen werk. De ontwikkeling van vaardigheden wordt meer individueel voortgezet. Je wordt gestimuleerd om vanuit het ambacht naar je eigen ideeënwereld te werken en daarmee een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. Tegelijk word je voorbereid op de beroepspraktijk.

Foto’s: Xandra Donders


Toelating

De Masterscholing is alleen toegankelijk na een toelatingsexamen. Voor de studenten van de Vakscholing valt dit samen met de eindbeoordeling van het 3e jaar. Tijdens de eindbeoordeling wordt bepaald of je geslaagd bent voor de vakopleiding en een positief advies krijgt je aan te melden voor de Masterscholing. Kom je van buiten de Academie dan kun je aan deze beoordeling meedoen, waarbij een gelijkwaardig vaktechnisch niveau van je wordt verwacht.

Aanmelden opleiding Kosten Studiegids Opleidingen


Programma

De Masterscholing Schilderkunst bestaat uit een aantal keuzevakken met verschillende artistieke invalshoeken en specialisaties. Je kunt zelf een lesprogramma naar voorkeur samenstellen. Daarnaast kun je Masterlessen en facultatieve lessen volgen. Elk keuzevak duurt een semester, een Masterles een aantal dagen binnen een week. Deze vakken kun je over twee jaar uitspreiden. Daarnaast wordt je geacht om je zelfstandig verder te ontwikkelen. Verder krijg je in Master 2 Persoonlijk kunstondernemerschap. Dit is een verplicht vak. Gedurende de Masteropleiding kun je per jaar 1 mentor kiezen. In Master 2 is dat tevens je eindexamenbegeleider. In het eerste jaar vindt na elk semester een werkbespreking plaats, in het tweede jaar wordt in december een preview gehouden waarin wordt beoordeeld of je over voldoende kwalitatief geschikt werk beschikt om af te studeren.


Afstuderen

De Masterscholing sluit je af met een eindexamen. Dat bestaat uit een referaat en een presentatie. Of je kunt afstuderen, bepaalt de eindexamencommissie. Die commissie bestaat uit drie examenbegeleiders en een onafhankelijk voorzitter. Tijdens het examen wordt je artistieke niveau beoordeeld. Wanneer de commissie positief oordeelt, neem je deel aan de eindexamententoonstelling en krijg je het diploma. Het begin van je professioneel kunstenaarschap.