Alumniportret Esther Leuvenink

esther leuveninkInterview met Esther Leuvenink

Het licht reflecteert als een aureool rond Esther Leuvenink haar hoofd op de deur van galerie Pictura. “Mijn schilderij ‘In stilte’, met de vrouw in gebed, gaat over direct contact met God. De omgeving is niet direct waarneembaar. Het licht speelt als het ware de rol van het gebed op de achtergrond.” Als een moderne Maria vertelt Esther me hoe ze met haar vriendenkring contact zoekt met en bidt voor mensen van verschillende afkomst. “Geloof speelt een grote rol in mijn werk. Niet alleen in het licht, maar ook in de manier waarop ik mensen afbeeld,” vertelt Esther me. “Ik wil personen neerzetten als waardevolle individuen. Ik ben geïnteresseerd in de binnenkant, niet alleen de buitenkant.”Met eitempera en een hoop geduld schildert Esther gedetailleerde portretten. “Eitempera is lastig, eigenzinnig spul. Je hebt veel ervaring nodig om het te kunnen gebruiken en zelfs dan maak je veel fouten. Maar uit die fouten ontstaat juist wat je naar voren wil halen: de kwetsbaarheid van de binnenkant.”
Die stoeipartij met de verf, zoals Esther het noemt, heeft ze naar eigen zeggen op de Klassieke Academie leren beheersen. “Op de KA heb ik geleerd hoe ik moet schilderen. Daarvoor had ik nog nooit lessen gevolgd, maar ik tekende altijd al wel al. Toen ik me aanmeldde, heb ik me totaal opengesteld voor wat er op me afkwam, en de Klassieke Academie heeft al mijn verwachtingen waargemaakt.”
Esther geeft nu ook lessen ‘Fijnschilderen’ voor de deeltijd studenten op de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen op de woensdag tussen 12:30 en 15:00.
esther l 7 (900x559)

 Interview: Stefan Hageman. Foto’s: Xandra Donders.