‘Vakscholing 3? Kom maar op!

In juni zijn altijd de eindwerkbesprekingen op de Klassiek Academie. We vroegen Gwendy Veldhuis en Grietje van der Wal-Abma uit Vakscholing 2, beiden toegelaten tot het volgende studiejaar, naar hun ervaringen.

De voorbereiding
De voorbereiding voor een werkbespreking begint gelijk al aan het begin van het semester. Ik zorg ervoor dat ik mijn lessen goed benut en dan moet het goedkomen”, vindt Grietje.

Aankomend Vakscholing 3-student Grietje van der Wal-Abma

“Na elke les bewaar ik de schilderijen, tekeningen, gesigneerd en voorzien van datum in mijn ladenkast”, vertelt Gwendy “Doordat we in Vakscholing 1 en in januari al werkbesprekingen hebben gehad, wist ik een beetje wat ik kon verwachten. Bij deze eindwerkbespreking heb ik niet alleen de ‘goede’ werken opgehangen maar ook de minder goede. Dan kun je zelf aangeven wat je mist, anders had willen doen of krijg je kritiek waar je volgend studiejaar wat aan hebt. Ik was vooral nieuwsgierig naar de nieuwe docenten. Zij waren degenen die de werken van het tweede semester gingen beoordelen. Ik heb het advies van de vorige werkbespreking onthouden: geef jezelf de tijd om te groeien en te experimenteren, zonder meteen een eindproduct te willen afleveren.”
Grietje is het hiermee eens. “Zo’n werkbespreking zie ik als een afspiegeling van beheersing van een basistechniek. Dat moet je denk ik ook vrij vlot kunnen laten zien. In die zin denk ik van tevoren: ‘Het is wat het is’, ik ben ook niet nerveus. Hetgeen ik laat zien is de beste afspiegeling van mijn kunnen op dat moment. Ik werk thuis in principe nooit verder aan een opdracht, tenzij het huiswerk is. Als ik dat wel zou doen, zou het een vertekend beeld geven.”

Gwendy Veldhuis tijdens haar werkbespreking

De bespreking
“Tijdens de werkbespreking worden er nuttige dingen gezegd”, aldus Grietje. “De ondertoon is altijd positief, stimulerend. Maar de docenten zijn ook eerlijk en opbouwend in hun kritiek.” Gwendy: “Het is genieten om de hele dag de prachtige werken van elkaar te zien, alsof je in een museum rondloopt. We hebben allemaal dezelfde lessen gehad, maar het is zo verrassend om te zien hoe iedereen een eigen stijl heeft. Alle docenten hadden opbouwende feedback, ieder op zijn/haar eigen vakgebied. Omdat je in de loop van de opleiding veel werken van anderen ziet ga je vergelijken. Als je ziet dat anderen een bepaalde werkwijze hebben, ben je soms geneigd dit ook te willen kunnen.” Grietje zegt hierover: “Loslaten, de goeie dingen zien en doorgaan. Ik krijg steeds een beetje meer grip op de dingen. Dat zie ik ook als ik mijn werk naast elkaar zie hangen. Dat overzicht is fijn. En als je dan terugkijkt op vorige werkbespreking, ik heb mijn verslagje van toen van tevoren teruggelezen, dan zie je toch vooruitgang. Dat komt vooral door de nieuw aangeleerde technieken.” Gwendy had eerder als advies gekregen goed te kijken naar de tonaliteit, het licht-donker contrast. “Zelf vond ik dat dit nog te weinig uit de verf kwam, maar de docenten waren het daar niet mee eens. Fijn om te horen!” En er was haar nog iets opgevallen. “Wanneer ik tijdens het schilderen niet teveel nadenk en oordeel kom ik in een soort flow. Ik blijf dan bij mezelf en dat is het moment dat er iets moois en eigens ontstaat. Opmerkelijk was dat de docenten ook juist die werken kozen waarbij ik ‘mijn denken’ vooral had uitgeschakeld en ‘het doen’ aan stond.”

Grietje met de docenten Ellen van der Vecht, Bas Nijenhuis en Anuschka de Smidt

Komend studiejaar
Grietje vindt het een meerwaarde dat de docenten van het komend jaar haar werk van tevoren hebben gezien. “Paul Boswijk nam uitgebreid de tijd om aanwijzingen te geven: werken in vlakken, minder lijnen. En ook Keimpe van der Kooi kon heel concreet aanwijzen hoe zijn vak volgend jaar van nut kan zijn wat betreft kleurgebruik en tonaliteit. Ik heb erg veel zin om iets te doen met hun suggesties. Volgend studiejaar gaan we ook aquarelleren. Ik kan me voorstellen dat dat mijn losheid bevordert en me weghoudt van details. Ik ben enthousiast om met deze nieuwe vakken te beginnen! Vooralsnog zingen ‘Werken in vlakken en tonaliteit’ nog als mantra’s door mijn hoofd!” Gwendy heeft ook zin in het volgende studiejaar. “Het is nu vakantie. Fijn, maar ik kan niet wachten om weer te beginnen in september. Ik ben enorm nieuwsgierig naar wat de docenten en technieken me gaan brengen. Vakscholing 3, kom maar op!”

Gwendy in een onderonsje met docent Keimpe van der Kooi