Docentenportret Ann Dijkstra

Vanaf dit studiejaar wordt het vak Kunstbeschouwing aan studenten uit Vakscholing 3 door Ann Dijkstra gegeven. Zij volgt hiermee Bouk Wierda op. Tijd voor een nadere kennismaking.

Kun je in het kort vertellen wat het vak Kunstbeschouwing inhoudt?
Voor het ontwikkelen van een eigen kunstpraktijk zijn beeldbeschouwing en communicatie over beelden essentieel. In de lessen Kunstbeschouwing ligt de focus op het herkennen, benoemen en analyseren van de beeldelementen (zoals lijn, vorm, vlak, kleur, compositie). De beeldelementen worden, bij het interpretatieproces, gerelateerd aan onderwerp, medium en context.

Waarom is het vak voor de studenten van de Klassieke Academie belangrijk?
Voor aankomende kunstenaars is het belangrijk om hun eigen werk met de juiste begrippen te kunnen beschouwen tijdens werkbesprekingen en later tijdens presentaties in het werkveld. Door het werk van andere kunstenaars te beschouwen verbreden studenten hun mogelijkheden en vergroten ze hun kennis over vormgeving, onderwerp, medium, context en presentatiewijze. Het vak is een bouwsteen voor het opbouwen van een artistiek referentiekader.

En hoe bevalt het lesgeven op de Klassieke Academie tot nu toe?
Het bevalt me erg goed. De studenten zijn geïnteresseerd, maken aantekeningen en stellen vragen. Ik vind het ook ontzettend leuk als de studenten presenteren en om te zien dat er binnen een opdracht mooie individuele keuzes worden gemaakt. De gezamenlijke presentaties zijn goede voorbeelden van samenwerkend leren.

Ann Dijkstra bij het graf van de Duitse expressionistische schilder Paula Modersohn-Becker in Worpswede

Welke rol speelt kunst in jouw leven?
Ik ben opgegroeid in een ‘kunstgezin’; kunst aan de wand en kunst in gesprekken. Kunst maakt een belangrijk onderdeel uit van mijn leven. Kunst betekent voor mij vrijheid, gesprek, inspiratie, confrontatie en schoonheid. Kunst opent mijn ogen voor esthetische mogelijkheden en toont andere perspectieven op onderwerpen. Verder lees ik over kunst, bezoek tentoonstellingen en ateliers. Voor mij was het met mijn achtergrond een goede keuze om naar de kunstacademie te gaan. Ik heb aan Academie Minerva de vierjarige Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving afgerond. Verder heb ik een Bachelor en Master Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen gehaald. Ik werk dertien jaar in het voortgezet onderwijs en heb vaak lezingen en gastcolleges gegeven aan volwassenen. Verder heb ik drie jaar in Italië gewoond, waar ik ook reisleider ben geweest.

Wat vind je belangrijk om de studenten mee te geven?
Naast het overdragen van kennis en vaardigheden op het gebied van kunstbeschouwing hoop ik dat studenten door middel van het werk van andere kunstenaars kennis maken met verschillende zienswijzen en benaderingen van het artistieke proces. Verder hoop ik dat studenten leren om inspiratiebronnen te selecteren en dat ze door analytisch te kijken hun eigen werk ook weer met andere ogen gaan bekijken.