Docentenportret Cindy Sprokel

Cindy Sprokel, geboren in Maastricht en nu al zo’n veertig jaar wonend in Groningen, begon tien jaar geleden met de opleiding Beeldhouwen aan de Klassieke Academie en is in 2018 afgestudeerd.

“Helaas is de beeldhouwopleiding na dat jaar gestopt,” vertelt Cindy. “Het was dus heel goed om te horen dat de academie heeft besloten om weer een aantal lessen beeldhouwen te geven aan de schilderstudenten. Mooi dat ik daar een rol in kan spelen. Beeldhouwlessen hebben zeker een toegevoegde waarde voor de studenten aangezien bij schilderen ruimte wordt gesuggereerd en bij beeldhouwen ruimte daadwerkelijk wordt weergegeven. Bij het schilderen geef je de 3d-werkelijkheid op het platte vlak weer. Het leren kijken naar en modelleren van een model in 3d, waarbij je het model van alle kanten bestudeerd, is eigenlijk onmisbaar om het op het platte doek te kunnen weergeven.”

Cindy Sprokel aan het werk

Na haar studie heeft ze het initiatief genomen tot de oprichting van het beeldhouwerscollectie Het Paradijs, een samenwerkingsverband en gezamenlijk atelier van beeldhouwers in Groningen en maakt ze deel uit van de kunstenaarsgroep De QuasiRealisten.

Vanaf januari 2023 geeft Cindy Sprokel les aan de Vakscholing 2-studenten. Ook gaat er een cursus van start op de dinsdagavond. Hierin staat het model centraal, het maken van beelden in verschillende standen, het maken van een portret en wordt een van de beelden afgegoten in gips. Daarbij wordt er uitdrukkelijk gelet op anatomie, verhoudingen, volumes en proporties, het goed leren kijken naar de grote lijnen en het ontwikkelen van je eigen handschrift.
Over haar eigen werk vertelt ze: “Gezien mijn geboorteplaats Maastricht en mijn werk in het theater is het niet vreemd dat naast mijn beelden van mens en dier een deel van mijn werk knipoogt naar het carnavaleske en theatrale. Ik maak geregeld een combinatie van mens en vogel. Ik werk daarbij met zelf geprepareerde vogeldelen, schedels, vleugels en poten. Bij veel van mijn beelden zie je hergebruik van bestaande materialen terug.”

Nog een paar maanden geduld en dan kan Cindy al haar kennis overdragen op de tweedejaars studenten en cursisten van de Klassieke Academie, ze heeft er nu al zin in!

Twee werken van Cindy Sprokel