Alle Master 2-studenten geslaagd!

Blije gezichten buiten bij Pictura na afloop van het eindexamen

Op dinsdag 28 juni vond het eindexamen plaats in de bovenzaal van Galerie Pictura. Een jury, bestaande uit vier docenten en een onafhankelijke voorzitter, beoordeelde de werken van de negen studenten. Samen met de eindexamenkandidaten zijn de werken uitgekozen die in de tentoonstelling komen te hangen. Tijdens hun tweejarige Masteropleiding hebben de afgestudeerden uitvoerig onderzoek gedaan naar de kant die ze als kunstenaar op willen gaan. Dat heeft prachtige en zeer diverse werken opgeleverd. Wij feliciteren de afgestudeerde kunstenaars van harte en wensen hen een succesvolle artistieke toekomst.

De eindexamenstudenten in het praktijklokaal op het Akerkhof in Groningen met v.l.n.r.: Maaike van Veen, Paulien Sprenger, Harrie Medema, Annette Hoolsema, Ina Zweverink, Fleur Krist, Marian Hangyi-Vos, Kayla van der Schuit en Edwin van der Veen