‘Ster(ren) op het doek’ op de Academie

Het is traditie om bij de afsluitende lessen van het vak Portret in Opdracht een BG’er – oftewel een bekende Groninger – als model te vragen en dit jaar was het niemand minder dan Henk Helmantel die in de stoel plaatsnam. Dit tot groot genoegen van de studenten.

Annette Hoolsema, Benita Mulokaite en Fleur Krist met hun portret in wording van Henk Helmantel

In de lessen worden er fictieve opdrachtsituaties voor de Masterstudenten gecreëerd om mee te oefenen en tot slot komt er dus een BG’er voor de studenten poseren. Het is de bedoeling om het zoveel mogelijk als een echte officiële opdracht te benaderen: de student verdiept zich in de persoon, laat een idee rijpen, maakt schetsontwerpen, een prijsopgave et cetera.

“De studenten vonden het enorm inspirerend en geweldig om Henk Helmantel te portretteren”, aldus docent Dorine Kuiper. “En Henk vond het zelf ook een mooie afsluiting van zijn carrière op de Klassiek Academie”.

In tegenstelling tot bij het tv-programma ‘Sterren op het doek’ kiest het model niet zijn favoriete schilderij en wordt er ook niets geveild: het portret blijft van de student voor eigen studie.

Links het werk van Paulien Sprenger, rechts van Maaike van Veen