Altijd spannend: de eindwerkbesprekingen!

Het zit er weer op, alle studenten hebben het academiejaar afgesloten met hun eindwerkbespreking. Tassen en mappen vol tekeningen en schilderijen zijn bekeken en besproken. Wat is er hard en goed gewerkt!

Docent Keimpe van der Kooi van Vakscholing 3 was ronduit tevreden: “De studenten lieten kwaliteit zien en hebben allemaal de Vakscholing afgerond. Mooi dat bijna iedereen doorstroomt naar de Master, ik heb er alle vertrouwen in.” Hij roept op om vooral de expositie van de Vak 3-studenten te gaan bekijken in de Roomsterborgh. De studenten van Master 1 liggen goed op stoom voor hun eindexamen volgend jaar, er komen verrassingen aan! Het examen is nog ver weg voor de basisscholingstudenten die prima werk lieten zien. Een aantal van hen zien we zeker terug op de Vakopleiding. In Vakscholing 1 was eveneens veel moois te bewonderen, met aansprekend en expressief werk.

Eindwerkbespreking van Ellen Postma (Vakscholing 2) met links docent Svetlana Tartakovska

De Vakscholing 2-studenten hebben flinke stappen gezet dit jaar. Docent Anuschka de Smidt is trots op ‘haar’ studenten: “Houd deze groep in de gaten, want dit belooft wat!” Al met al waren het mooie en ook spannende dagen voor iedereen. Nu eerst een dikverdiende zomervakantie!

Docent Paul Boswijk met Vakscholing 2-student Marietjes Stiekema tijdens haar werkbespreking