Project Olphaert den Otter

Naar aanleiding van de expositie ‘Aarde en Wereld’ in Museum Belvedère organiseerde de Klassieke Academie van 21 t/m 23 oktober het project Olphaert den Otter. Onder leiding van onze docent Rein Pol lieten studenten Vakscholing zich inspireren door de intrigerende voorstellingen en composities van den Otter.

Foto’s: Xandra Donders