Gevolgen coronamaatregelen voor cursussen en Basisscholing

Gevolgen coronamaatregelen voor cursussen

Scenario 1: RIVM-maatregelen

Cursussen met model
Vanwege corona is het lokaal ingericht op 6 werkplekken. Het is de bedoeling dat bij 7 of 8 deelnemers een roulatiesysteem in werking treedt. Dit betekent dat bij 7 deelnemers in onderling overleg vanaf les 2 steeds 1 cursist 1 maal per 6 weken geen les op locatie heeft maar een thuisopdracht krijgt voor die week. In het geval van 8 deelnemers geldt dat 2 cursisten 1 maal per 4 weken geen les op locatie hebben maar een thuisopdracht krijgen. Door op deze wijze de lessen te verdelen krijgt iedereen het maximale aantal ‘fysieke’ lessen waarbij de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd.

Mochten er meer dan 8 deelnemers zijn dan zal de ene helft van de groep de ene week les krijgen en de andere week de andere helft. Omdat de groepen tijdens de fysieke lessen maar klein zullen zijn, maximaal 6, krijgen de deelnemers meer aandacht en tijd van de docenten en zal er ook meer aandacht en tijd zijn om de thuisopdrachten, gemaakt in de week dat de helft van de groep geen les op locatie heeft, te bespreken.
Deze cursussen gaan door bij minimaal 6 deelnemers, het maximale aantal is 12.

Cursussen zonder model
Bij de cursussen zonder model, zoals Realistisch tekenen, Fijnschilderen, Dierenportretten en de Introductiecursus wordt iedere week les gegeven op locatie.
Deze cursussen gaan door bij minimaal 6 deelnemers, het maximale aantal is 10.

Scenario 2: Lockdown

Bij een lockdown worden de volgende financiële regels gehanteerd:

Cursus met model
0 gevolgde lessen: volledige restitutie.
1-5 gevolgde lessen: 2/3 van het lesgeld wordt gerestitueerd.
6-10 gevolgde lessen: 1/3 van het lesgeld wordt gerestitueerd.

Cursus zonder model
Wanneer de docent in overleg met de cursisten met afstandsonderwijs een kwalitatief vergelijkbaar programma kan verzorgen volgt geen restitutie.
Zo niet, zie cursus met model.

Zo gauw de maatregelen niet meer van kracht zijn, gaan alle lessen weer wekelijks op locatie plaatsvinden met de hele groep.

Locatie
Paradijsvogelstraat 16 in Groningen (gratis parkeren).
Behalve de Introductiecursus, die wordt gegeven op locatie Akerkhof 43c in Groningen.


Gevolgen coronamaatregelen voor Basisscholing

De Basisscholing vindt plaats op maandagochtend van 9.30 tot 12.00 en/of -maandagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur op locatie A-Kerkhof.
De Basisscholing gaat door als er minimaal negen aanmeldingen zijn. Het maximum is 22 deelnemers.

Vanwege de richtlijn van het RIVM om anderhalve meter afstand te bewaren zal de groep in tweeën gesplitst worden als er meer dan elf deelnemers zijn. De ene week heeft de ene helft les op locatie en de andere week de andere. De docent geeft steeds een thuisopdracht mee, die de eerstvolgende keer op locatie wordt besproken.

Mocht er opnieuw een totale lockdown worden afgekondigd door de overheid, dan wordt er op het vaste tijdstip van de les met behulp van het programma Microsoft Teams door de docenten afstandsonderwijs verzorgd.
Zo gauw de maatregel van het RIVM wordt ingetrokken, wordt er weer iedere week op locatie lesgegeven.