Coronamaatregelen m.b.t. Basisscholing en cursussen

Coronamaatregelen met betrekking tot de Basisscholing

De Basisscholing vindt plaats op maandagochtend van 9.30 tot 12.00 uur of op de maandagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur op de locatie A-Kerkhof.
De Basisscholing gaat door als er minimaal negen aanmeldingen zijn. Het maximum is 22 deelnemers.

Vanwege de richtlijn van het RIVM om anderhalve meter afstand te bewaren zal de groep in tweeën gesplitst worden als er meer dan elf deelnemers zijn. De ene week heeft de ene helft les op locatie en de andere week de andere. De docent geeft steeds een thuisopdracht mee, die de eerstvolgende keer op locatie wordt besproken.

Mocht er opnieuw een totale lockdown worden afgekondigd door de overheid, dan wordt er op het vaste tijdstip van de les met behulp van het programma Microsoft Teams door de docenten afstandsonderwijs verzorgd.
Zo gauw de maatregel van het RIVM wordt ingetrokken, wordt er weer iedere week op locatie lesgegeven.


Coronamaatregelen met betrekking tot de cursussen

1e semester 2020-2021

Voor de cursussen met model is het maximale aantal deelnemers twaalf. Zolang de anderhalvemetermaatregel van het RIVM van kracht is, zal de ene helft van de groep de ene week les krijgen en de andere week de andere helft. Omdat de groepen tijdens de fysieke lessen maar klein zullen zijn, maximaal zes cursisten, krijgen de deelnemers meer aandacht en tijd van de docenten en zal er ook meer aandacht en tijd zijn om de thuisopdrachten, gemaakt in de week dat de helft van de groep geen les op locatie heeft, te bespreken. Deze cursussen gaan door bij minimaal acht deelnemers.

Aan de cursussen zonder model, zoals Fijnschilderen, Tekentechnieken en de Introductiecursus kunnen maximaal tien personen meedoen. Er wordt iedere week les gegeven op locatie. Deze cursussen gaan door bij minimaal acht deelnemers.
Zo gauw de maatregel niet meer van kracht is, gaan de lessen weer wekelijks op locatie plaatsvinden met de hele groep.