Nieuwe contacten in China

Zoals velen van jullie niet zal zijn ontgaan hebben drie van onze docenten afgelopen zomer in China geëxposeerd: Henk Helmantel, Rein Pol en Tom Hageman. Die laatste twee zijn daarvoor ook naar het land afgereisd. Tom Hageman vertelt enthousiast, beslist en een beetje verbluft over de reis. ‘We hebben ontzettend veel documenten ondertekend’, lacht hij.

Een tijd geleden, vertelt onze oud-voorzitter, had hij het idee om contact te leggen met de buitenlanden die voor de Academie interessant kunnen zijn. ‘Het zit namelijk zo; in de Westerse kunst is het klassiek ambachtelijk onderricht vaak wat opzij geschoven, maar in de Oostelijke wereld, zoals Rusland of China, is het altijd gebleven en juist de belangrijkste basis geweest.’ Waarom dus niet kijken wat wij van deze landen kunnen leren en in ruil hen kunnen aanbieden? In het kader daarvan richt hij de International Lead of Fine Art Schools (ILFAS) op, een Liga voor kunstacademies. Het is een digitaal platform voor het uitwisselen van kennis en contact leggen met tentoonstellingen.

Daarnaast was er het contact om een aantal van onze docenten in China te laten exposeren. Mr. Li, die al jaren ook voor het Drents Museum voor contacten met China zorgt (en die overigens de oud-trainer tafeltennis is van Bettine Vriesekoop), zorgde daarvoor. Tussen 2-17 september bezochten Pol en Hageman twee lokaties:  Xi’an, historische hoofdstad van de provincie Shaanxi, en Shanlou, centrum van een opkomend touristisch gebied in de bergen, ca 100 km van Xi’an. Op de eerste lokatie gaven beide docenten een lezing aan de studenten van de universiteit en vond de tentoonstelling plaats – in het Shaanxi Province Art Museum als onderdeel van het ‘Fifth Silk Road International Art Festival’ (met 289 deelnemende kunstenaars uit 118 landen).

Dat was nog niet alles, echter: Hageman en Pol zijn beiden prompt officieel geaccrediteerd als gastprofessor aan de Xi’an University en ook werd afgesproken dat de decaan van de kunstfaculteit en de redacteuren van een aantal landelijke Chinese kunststijdschriften voortaan zullen optreden als ‘consulent Oost-Azie’ voor de stichting ILFAS. Ook is afgesproken dat ILFAS ingaande januari/februari 2019 een postgraduate academisch uitwisselingsprogramma zal coördineren met ca 5 studenten/docenten uit Xi’an en vice versa evenveel uit Nederland. Dit op basis van een te formaliseren samenwerkingsverband met een voorlopige looptijd van 5 jaar.
We kunnen concluderen dat dit werkbezoek een succesvolle mix is geweest van exposure voor onze school en nieuwe contacten voor de Liga van Klassieke Academies. We kijken uit naar nieuwe projecten.