Tom Hageman geslaagd!

Tom Hageman zijn missie is geslaagd

Is de missie geslaagd, die Tom voor ogen had toen hij de Klassieke Academie oprichtte? Hij vindt van wel. ‘Dat komt omdat je geen concessies doet aan kwaliteit. Kwaliteit gaat boven geld, dat is het uitgangspunt geweest en dat werkt. We hebben een landelijke reputatie. En nu zelfs een internationale reputatie na TRAC 2018.’

Met wat voor gevoel kijkt Tom terug op 13 jaar Klassieke Academie? ‘Het is weer gelukt. Uit het niets opgezet zonder kapitaal en zonder leningen en de gebruikelijke aanlooptekorten omgezet in bescheiden winst. De aanmeldingen trekken aan en aanmelder zijn jonger en komen meer uit het hele land. Dat lukt alleen als je met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Die concurrentie is enorm toegenomen de afgelopen 13 jaar. Je moet daarom aanhoudend actief blijven. Dat is een mooie uitdaging voor mijn opvolgers.’

Zijn er hoogte- en dieptepunten? ‘De academie zelf is uiteraard een hoogtepunt en daarnaast een stuk of vijf zeer geslaagde manifestaties, waarvan TRAC 2018 de meest recente is. De TRAC was kleinschaliger dan in Amerika, maar hierdoor was er wel meer interactie. Het niveau lag hoog. Het Amerikaanse topsegment was aanwezig. Een ander succes was de tentoonstelling in het Oude Groninger Museum. De Renaissance van het Noorden liep ook goed en de dikste klapper is wel Classical Art in Leeuwarden waarmee we nu op de internationale kaart staan. Dat geeft allerlei spin offs.’  Een dieptepunt was er ook. ‘Door een interne machtsstrijd zijn we helaas de beeldhouwacademie kwijtgeraakt.’ Het grootste nadeel van de academie was dat Toms eigen werk leed onder zijn 60-urige werkweek.

Plannen voor de toekomst heeft hij genoeg. Hij is bezig met de oprichting van de International League of Fine Art Schools de ILFAS. Een digitaal platform van internationale kunstacademies met deelnemers uit Australië, Azerbeidzjan, Jogjakarta, Californië, met (fysieke) uitwisseling als doel. Verder gaat hij tentoonstellingen van Amerikaanse kunstenaars naar Nederland halen en omgekeerd. ‘Zowel bij de internationale liga als bij het uitwisselingsprogramma spreken we over skill based art. Ook het Da Vinci initiatief wil ik overbrengen naar Nederland, dat is een bijscholingsprogramma voor kunstdocenten op middelbare scholen. Hiervoor heb ik al twee Amerikaanse curatoren die willen meewerken. Peter Trippi en Jos Bravo?.’

Tom blijft als docent verbonden aan de academie. Kan hij de neiging onderdrukken om zich met het beleid te bemoeien? Hij verwacht van wel. ‘Kortom ik hoef mij de komende jaren niet te vervelen. Het leven blijft één groot aangenaam avontuur.’