Masterles Simon Schrikker in Kunsthal Rotterdam


Studenten aan het werk in Kunsthal Rotterdam.

Studenten Adriaan de Wolf en Erwin van Iwaarden zijn op voordracht van Riny Bus en Xandra Donders op 22 februari door The Fine Art Collective uitgenodigd deel te nemen aan de masterles van Simon Schrikker in de Kunsthal in Rotterdam. Slechts 12 deelnemers uit heel Nederland konden een plek krijgen. Het is dus een eer voor onze studenten dat ze zijn toegelaten.

Samen met Simon Schrikker bekeken de deelnemers de tentoonstelling over Paul Delvaux. De nadruk lag hierbij op zijn aquarellen en wassingen. Er volgde een korte toelichting op de materialen door Resident Artist Robert Rost. ‘Hoe ver kan ik gaan in het zoeken van een balans tussen de figuratie (onderwerp) en het materiaal?’ was het vraagstuk. Alle materialen voor de workshop werden beschikbaar gesteld door TFAC.

Erwin van Iwaarden breekt na het volgen van de workshop een lans voor het medium aquarel:
ʽBij de workshop van Simon Schrikker diende de docent vooral ter inspiratie en als vertrekpunt voor de ontdekkingstocht met aquarel en niet zozeer als gids. De resultaten van de verschillende studenten liepen dan ook flink uiteen. Met aquarel bleek het mogelijk om op geheel eigen wijze expressief en groot te werken. Ik hoop dat Simon de aquarel als serieus te nemen medium in Nederland op de kaart weet te zetten.’