Word vriend van de Klassieke Academie

Vrienden zijn van groot belang voor de academie. Zij zorgen met hun jaarlijkse bijdrage voor de nodige aanvullende ondersteuning. De academie werkt namelijk zonder subsidies. Je wordt al vriend voor slechts € 65,- per jaar. Hogere bedragen zijn uiteraard welkom. De Stichting Klassieke Academie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijdragen en giften zijn aftrekbaar en vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Op deze pagina lees je hoe je Vriend kunt worden of neem contact op met Gré Oussoren, tel. 06 23 78 66 23.

OPSTELLING UIT ALMA TADEMA PROJECT N.A.V. TENTOONSTELLING IN HET FRIES MUSEUM LEEUWARDEN