Klassiek academisch groepsportret

Een groepsportret volgens de klassieke traditie past goed binnen het digitale tijdperk. Het nauwgezette vakmanschap wat er voor nodig is, is een mooie tegenhanger voor de snelheid waarin we tegenwoordig moeten beslissen en handelen. Je zou bijna van een slow portrait kunnen spreken. De regenten, gildemeesters of schutters van weleer kun je vervangen door besturen, raden, directies, maar ook door samengestelde gezinnen, vriendengroepen, sportteams.

Binnen het portretschilderen is het groepsportret onderdeel van het onderwijsprogramma van de Klassieke Academie. Er wordt aandacht besteed aan het groepsportret in de lessen van Xandra Donders in Vakscholing 3 en in de Masterscholing door Jantien de Boer.


In het recente verleden verzorgde de Klassieke Academie een groepsportret van het bestuur van de ‘Vereeniging van handelaren’ te Groningen. Dit gebeurde onder supervisie van Ben Rikken (oud-docent) en Joost Doornik.

Opdrachten
De Klassieke Academie neemt opdrachten aan tot het vervaardigen van groepsportretten van directies, besturen, colleges, etcetera van bedrijven en (semi)overheidsinstellingen, maar ook van particulieren (bijvootbeeld familieportretten).

Kostprijs
In overleg met de opdrachtgever bepalen we de prijs. Deze hangt af van formaat en het aantal af te beelden personen. Bijvoorbeeld: voor het groepsportret, 200 x 300 cm, van de Vereeniging van Handelaren is de prijs van € 17.500 afgesproken.

Donateuren
Voor structurele begunstigers van de Klassieke Academie à € 5.000 per jaar en daarboven geldt een andere afspraak (zij hoeven immers niet dubbelop te begunstigen): aan hen worden alleen de reële kosten van productie (o.a. organisatiekosten, kosten begeleidende docenten, materialen, kosten ruimte, e.d.) in rekening gebracht.

Belastingvoordeel
De Klassieke Academie is bij de Belastingdienst geregistreerd als ‘culturele ANBI’
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting, zie: www.belastingdienst.nl

Een groepsportret laten maken? Neem dan contact op met de Klassieke Academie: admin@klassiekeacademie.nl