Masterlessen Jan van der Kooi

Tijdens de projectweek van 16 t/m 20 oktober geeft Jan van der Kooi weer zijn altijd goed bezochte Masterlessen voor Masterstudenten van het eerste en tweede jaar van de Masteropleiding. Hij wil zijn studenten ervan doordringen dat tekenen aan de basis ligt van alle kunstvormen. Tekenen, tekenen en nog eens tekenen is zijn devies.

Ondanks zijn enorme staat van dienst op dat gebied tekent en studeert hij zelf nog elke dag. In het novembernummer van de Klassieke Berichten komt een interview met Jan van der Kooi en zien we de resultaten van zijn lessen met commentaar van de studenten die deze lessen volgden.