Docentenportret: Gosse Dam

Dit jaar geeft Gosse Dam voor het eerst les aan de Masterscholing Beeldhouwkunst van de Klassieke Academie.  

Achter zijn huis heeft hij een bescheiden atelier. ‘Voor beeldhouwers is het niet groot, maar ik heb er alle benodigdheden voor handen. Het is fijn dat het atelier zo dicht bij huis is. Dan kun je er ’s avonds ook nog snel even heen, om op stiekeme tijden te werken. Er zijn vaak technische dingen die nog gedaan moeten worden.’

Gosse noemt zichzelf een ‘klassieke’ beeldhouwer. ‘Mijn werk is classicistisch, rationeel, niet romantisch. Ik maak geen grote weidse landschappen met veel bedoelingen.’

Hij volgde de HBS, waar hij onder meer wis- en natuurkunde kreeg. Daarna studeerde hij aan Academie Minerva in Groningen. Een zekere natuurwetenschappelijke insteek zie je nog altijd terug in zijn werk. `Mijn werken bewegen zich tussen de tegenstellingen organisch en geometrisch. Ik heb een fascinatie voor de pure vorm.’

Er lijkt een verschil te zijn tussen de werken in opdracht en zijn vrije werk. ‘Dat verschil is kleiner dan je denkt. Vanwege het verhalende karakter is het werk in opdracht inderdaad vaak figuratiever. Maar aan de andere kant mag – de dramatiek – van het verhaal niet alleen in het beeld zitten. De toeschouwer moet het verhaal zelf kunnen invullen. Voor mij de reden om dan  juist terughoudend met de figuratie om te gaan. Voor mijn vrije werk kijk ik puur naar de schoonheid van de vorm. Ik speel met de vormen en maak er iets nieuws mee.’ De zoektocht naar vormen die Gosse in zijn eigen werk beleeft, verwerkt hij ook in de opdrachten. ‘Figuratie begint met abstractie, waarbij vooral de compositie als verbindend element fungeert. Deze filosofie gebruik ik bij mijn eigen werk, maar ook in het lesgeven.’

‘Op de Klassieke Academie krijg je een grondige vakscholing. Je moet goed uit de voeten kunnen met die ‘gereedschapskist’. In mijn lessen in de Master begeleid ik de studenten naar zelfstandig kunstenaarschap. Ik heb eigenlijk maar één opdracht: maak je eigen opdracht. De studenten grijpen terug op alles wat ze tot die tijd hebben geleerd en gedaan. Maar ze moeten er ook los van komen, om zichzelf te kunnen vinden.’

Gosse is dankbaar dat hij het meest fantastische beroep mag uitoefenen. ‘Het leukste is een beeld bedenken. Je geeft jezelf een probleem op, om het vervolgens op te lossen. Het is niet altijd makkelijk en het werk zelf is erg arbeidsintensief. Maar als het lukt, dan ben je euforisch.’

Vind je eigen plek, wil hij aspirant kunstenaars meegeven. ‘Heb vooral niet te weinig ambitie, maar wees niet overhaast. Ga op zoek naar je eigen stijl en laat je daarbij niet tegenhouden of van de wijs brengen. Gewoon door blijven gaan.’

Deelstudie: donderdag 2e semester 9.30 -12.00 uur Modelboetseren door Gosse Dam