Gipstekenen

In een aparte ruimte van de Klassieke Academie, de Glyptotheek, staat een unieke collectie gipsafgietsels van wereldberoemde beelden opgesteld. De meeste zijn een langdurig bruikleen van de Rijksacademie te Amsterdam.

Klassiek kunstonderwijs
Al vanaf de 16e eeuw werden gipsafgietsels van antieke en eigentijdse beelden gebruikt in het kunstonderwijs. Niet voor niets. Voor wie het perfecte klassieke tekenen en schilderen onder de knie wil krijgen is het tekenen naar gipsmodel de ideale combinatie van tegelijk vorm- en toonstudie. Als vormstudie gaat het om 1 0p 1 replica’s van meesterwerken uit de kunstgeschiedenis. Als toonstudie is gips bij uitstek geschikt om alle grijswaarden tussen het hoogste licht en de diepste schaduw te leren beheersen en daarmee het fundament van de klassieke schilderkunst: de illusie van ruimte op een plat vlak. Deze techniek vormt ook de basis van de 19e eeuwse ‘methode Bargue’ waarop vrijwel alle hedendaagse opleidingen in o.a. Florence en de USA zijn gestoeld.

Beeldenstorm
Halverwege de vorige eeuw werd overal in de westerse wereld de Klassieke kunstopleiding overboord gezet. Individuele ontplooiing werd het doel en vakkennis zou die alleen maar in de weg staan. In een massale beeldenstorm verdwenen de (soms eeuwenoude) gipsafgietsels met tientallen tegelijk in de container. En daarmee stierf ook het gipstekenen een stille dood.

De Glyptotheek
In de Glyptotheek krijg je les in de meest klassieke zin van het woord: je werkt er met de 19e eeuwse technieken, gebaseerd op houtskool, eendenwiek, doezelaar, kneedgom en contépotlood. En zo blazen we op de Klassieke Academie deze historische werkwijze weer nieuw leven in.

Deelstudie: woensdag 2e semester 12.30 -15.00 uur Tekenen naar gipsmodel door Tom Hageman