Terugblik op schoolreis naar Rijksmuseum Twenthe

“Met een volle museumbus vertrokken we op 24 mei naar het Rijksmuseum Twenthe om de tentoonstelling ‘In het hart van de Renaissance’ te bezoeken. In de bus zaten studenten van verschillende jaren van de vakopleiding schilderen, beeldhouwen, alumni, docenten en vrienden van de Klassieke Academie. Halverwege dronken we koffie in een romantische uitspanning (een tip van een student), we zaten op het terras aan grote tafels en er werd druk kennisgemaakt met elkaar. In Enschede werden we in de Gobelinzaal ontvangen door conservator Josien Beltman met een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het museum en de totstandkoming van de tentoonstelling. Mij viel de concentratie van de studenten op. Ik liep rond en er kwamen veel vragen; over de weergave van details, het gebruikte palet, de compositie, stofuitdrukking en lichteffecten. Naar aanleiding van de tentoonstelling vinden van 20 t/m 23 juni Masterlessen plaats, gegeven door twee in de Florentijnse traditie opgeleide docenten, afgesloten met een Open Huis op vrijdag 23 juni om15 uur aan de Paradijsvogelstraat 16 in Groningen."
Bouk Wierda, docente kunstgeschiedenis aan de Klassieke Academie.