Masterscholing Schilderkunst

De Masterscholing is een tweejarige opleiding die volgt op de Vakscholing. In de Masterscholing breng je de geleerde vaardigheden en opgedane kennis in de praktijk. Je wordt gestimuleerd om vanuit je eigen ideeënwereld te schilderen om daarmee je persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen.


Foto’s: Xandra Donders


Toelating

De Masterscholing is alleen toegankelijk na een toelatingsexamen. Voor de studenten van de Vakscholing valt dit samen met de eindbeoordeling van het 3e jaar. Kom je van buiten de academie dan kun je aan deze beoordeling meedoen waarbij een gelijkwaardig vaktechnisch niveau van je wordt verwacht.

Inschrijven Kosten Studiegids Schilderkunst


Programma

De lessen in de Masterscholing bestaan uit een aantal keuzevakken met verschillende artistieke invalshoeken en specialisaties. Je kunt zelf een lesprogramma naar voorkeur samenstellen. Daarnaast kun je Masterclasses en facultatieve lessen volgen en deelnemen aan excursies en projecten. Je kiest voor deze twee jaar een begeleider, een Cicerone, die je persoonlijke en artistieke ontwikkeling in goede banen leidt.


Aanbod

De Masterscholing bestaat uit acht keuzevakken, waarvan vijf verplicht, en drie Masterclasses. Elk keuzevak duurt een semester, een Masterclass een aantal dagen binnen een week. Deze vakken kun je over twee jaar uitspreiden. Daarnaast krijg je kunstbeschouwing en beroepsvoorbereiding. In het eerste jaar vindt na elk semester een werkbespreking plaats, in het tweede jaar wordt rond de kerstvakantie een preview gehouden waarin we bekijken of je over voldoende kwalitatief geschikte werken beschikt om deel te nemen aan de eindexamenexpositie.


Afstuderen

De Masterscholing sluit je af met een eindexamenpresentatie. Of je kunt afstuderen, bepaalt de eindexamencommissie. Die commissie is mede samengesteld uit een tweede begeleider, de examinator, die je dat jaar erbij mag kiezen. Tijdens het examen wordt je artistieke niveau beoordeeld. Wanneer de commissie positief oordeelt, krijg je het bijbehorende diploma. Het begin van je kunstenaarschap.