Masterscholing

Inschrijven Kosten Studiegids Beeldhouwkunst

De Masterscholing is een tweejarige opleiding die volgt op de Vakscholing. Je specialiseert je in een tak van de beeldhouwkunst. Verder werk je alle eerder geleerde vaardigheden uit en pas je ze toe in je persoonlijke beeldtaal.


Toelating

De Masterscholing is alleen toegankelijk na een toelatingsexamen. Voor de studenten van de Vakscholing valt dit samen met de eindbeoordeling van het 3e jaar. Kom je van buiten de academie dan kun je aan deze beoordeling meedoen. We verwachten een gelijkwaardig vaktechnisch niveau van je.


Programma

De lessen in de Masterscholing bestaan uit (anatomisch) modeltekenen, reliëf, assembleren, keramische technieken, hakken en model boetseren. Daarnaast zijn er twee Masterclasses: ruimtelijk vormen naar idee, en mechanisch steenhouwen. Je kiest voor deze twee jaar een begeleider. Deze leidt je persoonlijke en artistieke ontwikkeling tijdens de Masterscholing in goede banen. Daarnaast zijn er facultatieve lessen en kun je deelnemen aan excursies en projecten.


Aanbod

Je werkt in de Masterscholing wekelijks 2,5 uur begeleid en 2,5 uur onbegeleid. Elk semester vindt er een werkbespreking plaats. De Masterscholing bestaat uit zes keuzevakken, waarvan vier verplicht, en een Masterclass. Deze vakken kun je over twee jaar verdelen. Daarnaast krijg je de vakken kunstbeschouwing en beroepsvoorbereiding en een aanvullend programma: ‘Kunst in Opdracht’.


Afstuderen

De Masterscholing wordt afgesloten met een eindexamenpresentatie. Of je kunt afstuderen bepaalt de eindexamencommissie. Niet alleen het bereikte artistieke niveau speelt mee in de beoordeling, maar ook of je over voldoende kwalitatief geschikte werken beschikt om deel te kunnen nemen aan de eindexamenexpositie. Wanneer de commissie positief oordeelt, krijg je het bijbehorende certificaat. Daarmee begint je kunstenaarschap.

Inschrijven Kosten Studiegids Beeldhouwkunst