Studentenportretten

Interview met Adriaan de Wolf – Vakscholing 1 Schilderkunst

Adriaan de Wolf

Als Adriaan de Wolf, eerstejaars student aan de Klassieke Academie in Groningen, na zijn drie uur durende reis weer uitstapt op Amsterdam Zuid, voelt het voor hem alsof er wel vier dagen verstreken zijn: “Woensdag kom ik in Groningen aan, donderdagavond vertrek ik weer naar Amsterdam… Ik ben hier maar heel kort, maar er gebeurt zóveel in die dagen, ik leer hier voor een halve week!”
Als ik Adriaan vraag waarom hij in Groningen is gaan studeren, vertelt hij mij dat hij getipt werd over de Klassieke Academie door een docent van de Rietveldacademie: “Voor het soort onderwijs dat ik zocht, waren er in Nederland maar een paar academies beschikbaar. Van deze academies was de Klassieke Academie veruit de beste.”
De lesmethode aan de Klassieke Academie sluit precies aan op wat hij wil halen uit de kunst, vertelt hij mij. “Dankzij de uitdagende lessen haal ik meer uit mezelf dan ik had verwacht! Deze academie beoogt ambacht te doceren en dat lukt ze prima. Ik leer dingen waarvan ik niet had verwacht ze te leren.”


Interview Anna Maria Vargiu – Vakscholing 3 Schilderkunst

Anna Maria Vargiu

“Ik had verwacht dat de opleiding met name gericht zou zijn op de formele kant van het schilderen, maar er is ook veel ruimte voor eigen expressie. Een individuele stijl ontwikkelen in de kunst wordt juist aangemoedigd.”
Anna Maria Vargiu, die door een docent van haar middelbare school over de Klassieke Academie in Groningen getipt werd, zit nu in het derde jaar van haar opleiding en is tevreden: “Het is goed dat er in de eerste drie jaar meer wordt gefocust op het doceren van schildertechnieken in plaats van op het uit te drukken concept.”
Toen ik haar vroeg of ze niet wilde dat er meer les gegeven wordt over meer maatschappelijk gerichte thema’s vertelde ze me dat die drive uit de kunstenaar zelf moet komen. “Omdat alle studenten op de academie volwassenen zijn die zelf kunnen bepalen wat voor hen interessant is om te verwerken in de kunst, lijkt het me niet nodig dat ze er door de docenten op gewezen worden.”
Anna Maria vindt dat ze tot nu toe ontzettend veel geleerd heeft en kijkt uit naar de masterscholing! Door Anna Maria Vargiu & Stefan Hageman.


Interview met Mariëlle Bisterveld – Masterscholing 1 Schilderkunst

Als het monster onder je bed grijnst de krokodil vanuit de schaduw je toe. “Ja, spelen met licht en donker om zo spanning te creëren , de verwondering weer te geven. Zo werk ik het liefst.”

Verwacht dan ook van Mariëlle Bistervels uit Master 1 geen vrolijke plaatjes. “Naturalia vind ik interessant. Om met een spannend beeld de kijker te sturen, zijn fantasie te prikkelen.”

Thuis heeft Mariëlle dan ook een eigen griezelkabinet. En dierentuinen ennatuurkundige musea bezoekt ze graag. Verder werkt ze als freelance vertaler Scandinavische talen en Engels. “Samen met mijn studie ben ik zo zeven dagen per week bezig. Niet erg, ik doe wat ik het liefste doe.”. Tijdens een cursus modelteken van Tiny Buurke hoorde ze van de Klassieke Academie. “De klassieke technieken leren is precies wat ik wil. De afgelopen vier jaar zijn echt omgevlogen.”. Mariëlle heeft zeker de intentie om professioneel te schilderen. “Ik wil geen eigen museum op zolder inrichten. Ik zal zeker zelf op galerieën afstappen. Maar eerst iets maken en dan verkopen. Wat ik tot nu toe heb gemaakt is vooral studiemateriaal.”


Interview met Herma van der Borg – Vakscholing 2 Beeldhouwkunst

Voor Herma van der Borg is de Klassieke Academie voor beeldhouwkunst als een soort tweede huis: “Ik kan hier mezelf zijn. Het is hier ontspannen en onbekommerd. En, ik leer hier een heleboel!”
Herma vindt het vooral erg fijn dat er niet alleen gebeeldhouwd wordt. “Er zijn veel facultatieve lessen. We tekenen, we ontwerpen, we krijgen kunstgeschiedenis…”. Herma schilderde al en had al geboetseerd toen ze door een vriendin over de beeldhouwopleiding werd getipt. “Ik had al eindexamen gedaan in handvaardigheid en wilde eens iets nieuws leren. Je moet niet in de kantlijn willen blijven hangen.”
Herma, die het liefst grote beeldhouwwerken wil gaan maken, is erg tevreden: “Je leert ieder jaar iets anders, helemaal geweldig! Zo krijg je er allemaal nieuwe dimensies bij!”


Interview met Hindrik Tolsma – Masterscholing 2 Schilderkunst

Hindrik Tolsma

“Vroeger wilde ik altijd heel verfijnd werken, à la Carel Willink. Nu is mijn idee veranderd. Ik heb geleerd dat dat niet hoeft”
Hindrik Tolsma, die na een stagegesprek te hebben gehad bij het Paleis in Groningen op de Klassieke Academie werd gewezen, zit nu in zijn examenjaar. Als schilder van romantische kunst vindt hij het erg belangrijk zijn eigen interesses te volgen: “Je moet eerst een goede basis leren en dan kijken naar wat je zelf wilt en dat aan de basis koppelen.”
Hij is erg blij met zijn keuze voor de Klassieke Academie. “Ik ben hier naar toe gegaan om de technieken te leren. De docenten weten waar ze het over hebben en geven dat door.” Wat hij ook fijn vindt, is dat er een opbouw in de opleiding zit: “Eerst leer je tekenen, later pas schilderen. In het begin is dat frustrerend, maar het geeft je wel goed toepasbare bagage mee, die je later weer kunt gebruiken.”


Interview met Jacomijn Steen – Masterscholing 2 Beeldhouwkunst

jaco5555 - kopieJacomijn Steen, student van de eerste lichting beeldhouwers van de Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst te Groningen, is zeer tevreden over de opleiding: “Ik wilde vakmanschap leren vanuit de basis. Ik had eerder cursussen gedaan, maar die hadden, vond ik, te weinig diepgang. Hier vind ik die diepgang wel.”
Jacomijn, die naast beelden van brons en keramiek, ook beelden van glas maakt, vindt het heel goed dat er veel verschillende docenten zijn met elk hun eigen inbreng: “Het goede van deze opzet is dat je eerst het vak zelf leert en daarna, in het vierde en het vijfde jaar, zelf onderwerpen kan kiezen. Wat wil ik? Wat voor materiaal wil ik gebruiken? Je hebt de ruimte dat zelf te kiezen.”
Jacomijn beeldt met haar werken mensen uit zoals ze écht zijn. Unieke figuren uit haar dorp en het asielzoekerscentrum wiens verhalen inspireren en ontroeren. En dit zijn dan ook de gevoelens die Jacomijn met haar werken uit weet te beelden!


Interview met Marlisa Simonis – Vakscholing 2 Schilderkunst – Genomineerd Summer Scholarship Competition van de Florence Academy of Art.

Het is toch heel mooi dat je met  alleen verf en kleur jouw beleving van de wereld kan verbeelden. Hoe je met het materiaal in je handen een hele voorstelling kan maken, dat vind ik magisch.” Haar enthousiasme spat er vanaf, als Marlisa Simonis uit de Vakscholing 2 over haar drijfveren vertelt.

Voordat ze aan de Klassieke Academie begon heeft ze eerst even de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam bezocht, waarna ze Toegepaste Psychologie heeft gestudeerd. “Op de academie in Amsterdam was teveel aandacht voor het concept en te weinig voor de techniek. Ik was daar niet op mijn plaats.  Via het netwerk van een oud tekendocent werd ik op de Klassieke Academie gewezen. En hier in Groningen gaat het leren heel hard. “Soms duizelt het me als ik in de trein terug naar Utrecht zit. Dan is het een kwestie van verwerken en toepassen in je huiswerk.”

Na haar studie hoopt Marlisa op een plekje in een open atelier, een creatieve verzamelplaats waar je elkaar kunt inspireren en feed back kunt geven. “Mensen boeien mij enorm. Vooral de complexiteit. Dat zou ik graag willen onderzoeken in schilderijen door olieverf en andere media toe te passen op een onderwerp waarin de mens centraal staat. Ik ben heel benieuwd waar ik over een paar jaar sta!”


Martina Hladikova – Vakscholing 3 Beeldhouwkunst

Martina Hladikova, Tsjechisch van origine, wil kunst maken waar mensen graag naar kijken. Met haar werken hoopt ze te inspireren en aan te sluiten bij haar eigen gevoelens. En dat, zegt ze, leert ze op de Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst.
Hoewel Martina naar eigen zeggen nog een lange weg te gaan heeft, heeft ze hier op de Klassieke Academie in de eerste drie jaar al veel geleerd: “ik maak op de KA een mooie ontwikkeling door. Ik heb veel meegekregen en veel dingen ontdekt waarvan ik niet wist dat ze bestonden en ik ben zéker verder gekomen in het ontdekken hoe je naar kunst kijkt!”. En ze wil nog veel meer leren en ontdekken. Zowel over de technische als de gevoelsmatige kant van het kunstenaarschap. “De Klassieke Academie is heel goed voor je groeiproces,” zegt ze. “Ze geven je in de laatste lesjaren veel vrijheid en stellen vooral de vraag hoe je je als kunstenaar moet ontwikkelen.”

Martina, die, na verschillende cursussen te hebben gevolgd, bij de KA terecht kwam, vindt dat de opleiding best intensief mag zijn: “daag me uit!” is niet voor niets haar motto!

Interview met Mieke Heitling – Masterscholing 1 Beeldhouwkunst

“Het ligt allemaal al in je klaar,” vertelt Mieke Heitling, vierdejaarsstudente aan de Klassieke Academie voor beeldhouwkunst te Groningen enthousiast. “Je moet er alleen wat mee doen.”
Mieke vindt haar tijd aan de beeldhouwacademie een fantastische ervaring: “Ik ben erg blij dat ik dit kan doen, het is echt een verrijking. Ik heb altijd een innerlijke noodzaak tot creëren gevoeld. Het is erg fijn dat deze kans zich heeft aangediend.” Mieke leert naar eigen zeggen wat ze wil leren. De eerste paar jaar vormen volgens haar een goede basis, zodat je in het laatste twee jaar wat meer losgelaten kan worden. “Je kan dan veel meer kiezen wat je wilt doen. Ik vind het geweldig dat dat kan!”
Mieke hoopt na haar opleiding een kunstenaar te worden die mensen raakt met haar beelden. “Ik hoop dat ze geroerd worden. Geëmotioneerd. Dat lijkt me heel mooi.”


Interview met Nick Willems – Masterscholing 2 Schilderkunst

Nick Willems

Het was in zijn Havo-4 dat Nick Willems door een docent CKV getipt werd over een talentenmiddag aan de Klassieke Academie in Groningen. Nu zit hij in het examenjaar van de vijfjarige kunstenaarsopleiding: “Je moet qua technieken een basis hebben. Aan andere kunstacademies, zoals die waarop ik eerst zat in Zwolle, wordt er veel meer aan zelfontplooiing gedaan. Hier gaat het veel meer om de basis.”
Hoewel hij in de eerste drie jaar een beetje moest wennen aan de schoolse regels, vindt Nick het heel fijn dat hij na het vierde jaar meer losgelaten wordt: “Vooral in de vierde en de vijfde heb ik veel ontwikkelingen doorgemaakt. De lessen werden minder schools, heel vrij en strokend met mijn gedachten. Het worden niet echt lessen meer, maar eerder een goede begeleiding door een mooie afwisseling van docenten. Een goede lesmethode!”
Als tip wil Nick, nu bezig met het voorbereiden van zijn eindexamententoonstelling, meegeven dat je er zeker weten wel komt, als je maar een goede instelling hebt.


Yvan Veninga – Vakscholing 1 Beeldhouwkunst

“De Klassieke Academie bevalt me zeer goed. Er heerst een prettige sfeer onder de studenten en docenten.” Yvan Veninga is heel blij dat hij deze beeldhouwopleiding aan de Klassieke Academie in Groningen doet: “Het ontwerpen van een gebouw is als een puzzel. je bent als architect heel erg met je hoofd bezig. Het is heel fijn dat ik nu iets met mijn handen kan maken.” Hij is positief verrast door de ambachtelijke lessen in onder andere techniek en anatomie. “Je leert eerst met klei en was te werken. Daarna leer je ook lassen en metaal bewerken. Pas later ga je in steen en hout hakken. Ik vind deze opbouw heel goed en logisch, maar ik kan niet wachten om te gaan hakken!” Yvan hoopt dat hij dat wat hij hier leert ook in de architectuur toe kan passen: “Ik hoop dat deze twee passies in de toekomst bij elkaar zullen komen.”


Interview met Franca Hiddink – Masterscholing 2 Schilderkunst

franca 2 (651x900)“Ik heb geleerd het licht te manipuleren. Ik schilder aquaria en zwembaden en dat levert een gigantische technische uitdaging op. Dankzij de Klassieke Academie kan ik die nu overbruggen.”
Franca Hiddink, vijfdejaarsstudente aan de Klassieke Academie te Groningen heeft naar eigen zeggen meer gekregen dan ze had verwacht: “Ik had verwacht dat ik vooral naar waarneming zou leren schilderen. Op zóveel nieuwe technieken had ik niet gerekend! En ook de lesprogramma’s voor kleur en compositie waren volledig onverwacht.”
Al op de basisschool was Franca altijd bezig met tekenen. Na een opleiding aan de Vrije Academie schilderde ze vooral abstract, “omdat ik gewoon niet anders wist! Ik had, toen een vriendin me over de Klassieke Academie tipte, al een modelschildercursus gehad, maar ik had nooit echt opbouw geleerd.”
Franca vindt het leuk dat ze na haar eindexamen allerlei soorten opdrachten aan kan nemen: “Ik kan nu alles aanpakken!”

 


Interviews op deze pagina: Stefan Hageman. Foto’s op deze pagina: Xandra Donders.