Deelstudies

Door in de diepte te gaan bereik je je top

Een deelstudie is de korte versie van een les in de beroepsopleiding. Ze zijn bedoeld voor de ambitieuze amateur die zich technisch en inhoudelijk wil ontwikkelen, maar ook voor de professional die zijn kennis bij wil spijkeren.
De lessen zijn niet vrijblijvend zoals in het cursuscircuit, maar minder veeleisend dan bij de beroepsopleiding.
Er zijn deelstudies schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek en kunstgeschiedenis.
Ze worden per half jaar in wisselende paketten aangeboden. Deelname kan worden afgestemd op persoonlijke behoeften en doelen.

Deelstudies kunnen in drie varianten worden gevolgd:

  • als afzonderlijke studies;
  • in bundels naar eigen keuze als persoonlijk studieprogramma;
  • of (bij beeldhouwen) als een certificatenopleiding die gelijk staat aan de beroepsopleiding, maar dan in een flexibeler vorm.

Een Deelstudie duurt een half jaar (semester) = 15 lessen van 2,5 uur afgerond met een werkbespreking en verklaring.
Diverse Deelstudies kunnen worden gecombineerd tot een persoonlijk lespakket.
Er zijn geen toelatingseisen.