Certificatenopleiding Beeldhouwkunst

Inschrijven Kosten Studiegids Beeldhouwkunst

De certificatenopleiding beeldhouwen is een beroepsopleiding die je grotendeels zelf samen kunt stellen. Ze kan direct starten als beroepsopleiding, maar mag ook gaandeweg vanuit deelstudies worden omgezet.
Je leert er een breed scala beeldende technieken en vaardigheden van de beeldhouwkunst te beheersen.


Aanbod

De Certificatenopleiding bestaat uit een van tevoren afgesproken pakket deelstudies per semester van 15 lesweken + 1 collectieve werkbespreking. Het aanbod behelst modelleren in was of klei, assembleren in metaal, gieten en hakken in hout of steen. Daarnaast (anatomisch) modeltekenen en kunstgeschiedenis.
Het kan uitmonden in een complete Vakscholing, die (net als bij schilderkunst) wordt afgesloten met een ‘Certificaat Vakscholing’


Certificatenopleiding

Verschil met de Vakscholing schilderkunst is de veel flexibeler opzet: De afspraken rond de te volgen deelstudies kunnen per persoon –enigszins- worden aangepast, en ook in tijdsduur kan aan individuele verlangens worden voldaan.


Masterscholing

Na de certificatenopleiding is –bij voldoende deelname- nog een tweejarige ‘Masterscholing’ mogelijk, met keuzevakken en een programma beroepsvoorbereiding. De Masterscholing wordt afgerond met een tentoonstelling en een diploma.


Studieduur

Voor een ‘deelcertificaat studiejaar’ zijn vereist: tenminste twee semesters twee verschillende beeldhouwvakken, twee semesters een tekenvak en een jaargang kunstgeschiedenis. Het is in deze opzet mogelijk om de studieduur te bekorten door in een semester meer dan het minimumaantal Deelstudies te volgen, of juist om de duur te verlengen.

Drie deelcertificaten leiden bij een gunstige eindbeoordeling tot het Certificaat Vakscholing.
De studiekosten blijven daarbij altijd gerelateerd aan die van de driejarige Vakscholing (zie ook bij een verlenging de normen als bij de Vakscholing schilderkunst)


Extra

De week na de herfstvakantie is gereserveerd voor excursies (soms gekoppeld aan studieprojecten) of een werkweek op Tenerife. De week voor de meivakantie is de projectweek waarin door (gast)docenten diverse projecten worden georganiseerd.


Locatie

Paradijsvogelstraat 16, Groningen (gratis parkeren). Behalve de lessen kunstgeschiedenis die worden gegeven op locatie Akerkhof 43c Groningen.


Deelname

De Certificatenopleiding begint met een semester deelstudies; bij gebleken geschiktheid kan worden overgestapt naar de Certificatenopleiding.
Instroom is twee maal per jaar mogelijk, bij het begin van ieder semester in september en januari.


Programma

Woensdag

Semester 1 & 2

9.30 – 12.00 uur: Leergang (begeleid) metaal (assemblage en gieten) door Hans Mes

12.30 – 15.00 uur: Leergang (onbegeleid) metaal

15.30 – 18.00 uur: Leergang (begeleid) hakken in steen door Bastiaan de Groot

18.30 – 21.00 uur: Leergang (onbegeleid) hakken in steen

Donderdag

Semester 1

9.30 – 12.00 uur: Leergang (begeleid) modelboetseren door Andrijana Martinovic

12.30 – 15.00 uur: Leergang (onbegeleid) modelboetseren

15.30 – 18.00 uur: Anatomisch model door Annelies Middel

19.00 – 20.30 uur: Kunstgeschiedenis door Anna Keller

Semester 2

9.30 – 12.00 uur: Leergang (begeleid) modelboetseren door Gosse Dam

12.30 – 15.00 uur: Leergang (onbegeleid) modelboetseren

15.30 – 18.00 uur: Model en portret door Milan Smidt

Inschrijven Kosten Studiegids Beeldhouwkunst